Elasticache là gì

0 phút đọc

Amazon ElasticCache là gì

 • Elasticache là dịch vụ bộ nhớ đệm được quản lý dành cho Redis và Memcached
 • Giúp giảm thiểu thời gian load dữ liệu, vì load từ cache chắc chắn sẽ nhanh hơn

Phân biệt Redis (Remote Dictionary Server) và Memcached

 • REDIS:
  • Read Replicas để scale việc đọc, high avaiability
  • có tính năng Backup và restore
 • MEMCACHED:
  • Multi-node cho việc phân vùng data, cho phép mở rộng thêm dữ liệu khi nhu cầu tăng lên
  • Memcache không có tính persis. Tức là một khi xóa là xóa hẳn, không có backup
  • Multi-thread
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely