Giới thiệu Amazon RDS

0 phút đọc

Nội dung bài viết

AWS RDS là gì

AWS RDS là gì
 • Viết tắt của Relational Database Service, là dịch vụ Database do AWS quản lý sử dụng SQL

 • Hỗ trợ các engine:

  • Postgres
  • MySQL
  • MariaDB
  • Microsoft SQL Server
  • Aurora (DB của AWS)
 • RDS backup

  • Tự động backup: Daily full backup Transaction log được back-up bởi RDS mỗi 5' => có thể restore lại data Dữ liệu sẽ được dữ lại(retention) 7 ngày (có thể tăng lên tối đa là 35 ngày)
  • DB snapshots: Thực hiện bởi user Retention tùy ý 10 ngày, 1 tháng, 6 tháng ...
 • RDS Storage Auto Scaling

  • Tự động gia tăng storage của RDS DB instance
  • Bạn có thể set Maximum Storage Threshold
  • Phù hợp cho ứng dụng không biết trước workload

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely