Khóa học aws

Giới thiệu Read Replicas

0 phút đọc

So sánh RDS Read Replicas với Multiple AZ

RDS Read Replicas là gì

Read Replicas là gì

Read replicas giúp bạn scaling việc read. Read replicas cho phép bạn tạo 1 hoặc nhiều bản copies của DB instance trong chung region hoặc khác region. Handle việc bạn có 1 RDS database phải tiếp nhận nhiều request, RDS instance sẽ ASYNC replicated các bản sao khác

 • Up to 5 Read Replicas, mỗi Read Replicas có 1 DNS enpoind khác nhau.
 • Cross AZ, hoặc cross Region
 • Read Replicas có thể promotes thành own DB
 • Application cần thay đổi connection string để connect được read replicas

Use case

 • Business reporting hoặc data warehouse, chúng ta sẽ tạo ra bản sao từ DB production, sau đó thực hiện query để analy Cost
 • Nếu trong cùng 1 region thì giá sẽ free
 • Nếu cross AZ ở khác region thì AWS sẽ tính phí của bạn

RDS Multi AZ là gì (Disaster Recovery)

RDS Multi AZ là gì

RDS Multi AZ cung cấp khả năng sẵn sàng cho DB của bạn trong 1 Region. Dữ liệu sẽ được SYNC replicated tới các standby insatnce ở AZ khác

Ví dụ: DB instance chính của bạn ở AZs ap-northeast-1a, standby insatnce ở ap-northeast-1d

NOTES:

 • SYNC replication
 • Sử dụng chung 1 DNS endpoint
 • Không sử dụng cho scaling
 • Read Replicas có thể setup như là Multi AZ cho Disaster Recovery

RDS from single AZ to multi AZ

RDS From single AZ to Multi AZ
 • Zero downtime
 • Chỉ cần click "modify"
 • Các hoạt động:
  • Tạo 1 snapshot
  • DB mới được restored từ snapshot sang AZ mới
  • Synchronyze giữa 2 DB
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

junior

How to make Arrays that can only be read, TypeScript?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely