DMS là gì

0 phút đọc

DMS là gì

Database Migration Service (DMS) là dịch vụ migrate Database mạnh mẽ mà AWS cung cấp. DMS có thể migrate database trên cùng AWS, từ On-premises sang RDS.. DMS cung cấp 2 kiểu migrate là:

 • Cùng Engine (Homogenous)
  Ví dụ: migrate từ MySQL -> MySQL
 • Khác Engine (Hetorogeneous)
  Ví dụ: migrate từ SQL Server -> MySQL

Components trong DMS

 • Source DB: Database gốc mà bạn muốn migrate
 • Target DB: Ngược lại là database đích bạn sẽ migrate tới
 • Source Enpoint: Định nghĩa endpoint tới database nguồn, ví dụ như hostname, username, password của DB
 • Target Endpoint: Tương tự sẽ định nghĩa một endpoint tới database đích
 • Replication instance: Là một EC2 instance có nhiệm vụ thực thi các task migration
 • Replication tasks: định nghĩa những rule, công việc sẽ thực hiện migration. Ví dụ như chyển đổi tên database, table...
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely