Trang chủKhóa học

DMS là gì

0 phút đọc

Nội dung bài viết

  1. DMS là gì
  2. Components trong DMS

DMS là gì

Database Migration Service (DMS) là dịch vụ migrate Database mạnh mẽ mà AWS cung cấp. DMS có thể migrate database trên cùng AWS, từ On-premises sang RDS.. DMS cung cấp 2 kiểu migrate là:

  • Cùng Engine (Homogenous) Ví dụ: migrate từ MySQL -> MySQL
  • Khác Engine (Hetorogeneous) Ví dụ: migrate từ SQL Server -> MySQL

Components trong DMS

  • Source DB: Database gốc mà bạn muốn migrate
  • Target DB: Ngược lại là database đích bạn sẽ migrate tới
  • Source Enpoint: Định nghĩa endpoint tới database nguồn, ví dụ như hostname, username, password của DB
  • Target Endpoint: Tương tự sẽ định nghĩa một endpoint tới database đích
  • Replication instance: Là một EC2 instance có nhiệm vụ thực thi các task migration
  • Replication tasks: định nghĩa những rule, công việc sẽ thực hiện migration. Ví dụ như chyển đổi tên database, table...
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely