Giới thiệu DynamoDB

Ở bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn dịch vụ có kiến trúc Serverless, đó chính là DynamoDB.

DynamoDB là gì

 • Là dịch vụ NoSQL Database (Database không quan hệ)
 • Khả năng mở rộng cao
 • Lưu trữ dự liệu theo mô hình key-value
 • Dữ liệu được lưu trữ trên SSD => tốc độ đọc ghi cao
 • Dữ liệu tự động được replicate ở các AZs khác nhau trong cùng Region (high availablity and data durability)

Tính chất của DynamoDB

 • Khi tạo Table, bạn cần xác định Primary key
 • Mỗi Table không giới hạn số lượng item lưu trữ
 • Mỗi item có các attributes (có thể thêm, chỉnh sửa dễ dàng)
 • Mỗi item có kích thước tối đa 400KB (Dynamo chỉ phù hợp với lưu trữ dữ liệu không quá lớn)
 • Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau

Tính chất của DynamoDB

DynamoDB Read/Write Capacity Modes

 • Provisioned Mode (default)
  • Cần xác định số lượng reads/writes trên mỗi giây
  • AWS sẽ tính tiền cho provisioned Read Capacity Units (RCU) và Write Capacity Units (WCU)
  • Có thể thêm auto-scaling mode cho RCU & WCU
 • On-Demand Mode
  • AWS tự động sale up/down dự trên lượng read/write thực tế
  • Không cần xác định số lượng reads/writes
  • Dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu (đắt hơn Provisioned Mode)
  • Phù hợp với những ứng dụng không biết trước được workload
Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu Lambda
Bài tiếp theo
DynamoDB nâng cao right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức