Chi phí sử dụng EC2

Cách tính tiền dịch vụ EC2

Chi phí EC2 AWS cung cấp 4 option để trả phí với EC2

 • On-demand
 • Spot instances
 • Reserved instances
 • Dedicated hosts

1. On-demand instance là gì

On-demand instance là các tính tiền dễ hiểu nhất "dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu" . Tùy theo cấu hình EC2 mình chọn, AWS sẽ tính tiền dựa trên những lựa chọn của mình

 • Tính tiền theo thời gian sử dụng thực tế (Chỉ tính tiền khi state running)
 • Option đắt tiền nhất

2. Spot instances là gì

Bạn sẽ bid (đấu thầu) giá max_price mà mình muốn trả, pot instance sẽ có current_price và current_price này sẽ thay đổi theo thời gian
AWS sẽ lấy lại spot instance của bạn khi max_price < current_price

 • Use-case: dùng cho những ứng dụng flexible, có thể bị interrupted.

3. Reserved instances là gì

Khi bạn chạy những ứng dụng lâu bền, AWS cung cấp reserved instance. Bạn có thể trả trước tiền (1 phần, hoặc trả tất), hoặc commit sử dụng lâu dài. Khi đó AWS sẽ discount giá

4. Dedicated hosts là gì

Là thuê luôn phần cứng của AWS, phần cứng đó sẽ được AWS cung cấp chỉ cho bạn sử dụng.

 • Phù hợp cho ứng dụng license model phức tạp (BYOL- Bring your own license)
 • Hoặc cho các công ty có rule về bảo mật (Họ không muốn sử dụng chung phần cứng với các công ty khác trên môi trường AWS)

Về chi chí khi sử dụng Dedicated hosts, chúng ta có thể chọn những option mà AWS đưa ra:

 • On-demand Dedicated hosts: Dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu
 • Dedicated hosts Reservations: Cam kết thời gian sử dụng, hay trả tiền trước...
 • Saving plan: là cách tiết kiệm chi phí bằng cách cam kết mức sử dụng (tính theo USD/giờ) ví dụ cam kết sử dụng 0.6$/giờ trong 1 khoảng thời gian là 1 hoặc 3 năm, khi đó giá của bạn sẽ giảm lên tới 66% so với on-demand

Keyword gặp trong exam: compliance requirement and use your existing server-bound software licenses

Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu về EC2
Bài tiếp theo
Địa chỉ IP trong EC2 right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức