Trang chủKhóa học

Địa chỉ IP trong EC2

0 phút đọc

Địa chỉ IP trong EC2

Mỗi EC2 cần được cung cấp địa chỉ IP để được định danh trên AWS và trên môi trường internet. Chúng ta sẽ làm quen với 3 loại IP (public/private/elastic), mỗi loại IP có tác dụng khác nhau trên AWS cũng như trên internet.

Networking IPs

Trong networking có 2 loại IPs: IPv4IPv6:

 • IPv4: 1.222.33.22
 • IPv6: format y:y:y:y:y:y:y:y

Hiện tại IPv4 vẫn phổ biến nhất IPv6 ra đời mới hơn IPv4 và giải quyết tốt các bài toán về IoT
IPv4 format: 0-255.0-255.0-255.0-255

Public IP trong EC2

 • Một máy có public IP có nghĩa được định danh trên internet
 • IP đó phải là duy nhất trên internet (không có chuyện 2 máy có chung public IP)
 • Public IP có thể được định danh vị trí địa lý (Có thể biết IP đó ở khu vực nào)

Private IP trong EC2

 • Private IP tương ứng với máy được định danh trong private network (Mạng trong một công ty)
 • IP đó phải là duy nhất trong private network
 • 2 private network khác nhau có thể trùng IP với nhau
 • Máy tính trong private network cần sử dụng Internet Gateway để có thể truy cập internet

Elastic IP trong EC2

 • Khi stop/start lại 1 EC2 instance, public IP sẽ thay đổi
 • Nếu muốn có 1 static IP hãy sử dụng Elastic IP
 • EIP: là 1 IPv4 và có thể attach vào 1 EC2 instance
 • Mặc định mỗi account chỉ có thể tạo 5 EIP, có thể request AWS để tạo được nhiều hơn
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely