Placement Group trong EC2

Placement group là gì

Placement group xác định cách các instance được đặt trên phần cứng cơ bản. Đây là cách để chúng ta yêu cầu cầu phần cứng được đặt ở đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại placement group.

Clustered Placement Group là gì

 • Những EC2 được đặt gần nhau trong cùng 1 availability zone, có thể là đặt trên cùng 1 máy vật lý của AWS
 • Phù hợp với những ứng dụng có độ trễ thấp
 • Tuy nhiên khi có lỗi ở 1 availability zone thất cả EC2 trong cluster có thể bị down

Spread Placement Group là gì

 • Pros:
  • Các máy được đặt ở các availability zone, hardware khác nhau
  • Giảm thiểu risk khi 1 máy down các máy khác vẫn hoạt động tốt
 • Cons:
  • Giới hạn 7 instance/mỗi AZ/mỗi placement group
 • Use case:
  • Dùng cho các application cần high avaibility
  • Các instance chạy độc lập với nhau

Partition Placement Group là gì

Đây là kiểu kết hợp giữa Spread và Clusted

Phân biệt bằng hình vẽ dưới đây:

Placement group

Bài trước
left Bài trước
left Địa chỉ IP trong EC2
Bài tiếp theo
Lưu trữ trong EC2 right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức