Lưu trữ trong EC2

0 phút đọc

EBS là gì

EBS (Elastic Block Store) là dịch vụ lưu trữ dưới dạng block của AWS. Một EBS có thể attach vào duy nhất 1 EC2 trong cùng availability zone. Bạn có thể hiểu EBS sẽ giống như 1 USB hay 1 ổ cứng ngoài.

 • Có thể attach nhiều EBS vào 1 EC2 instance.
 • EBS trong AWS không cross availability zone (AZ scope)
 • AWS tính phí dựa trên dung lượng của EBS

EBS volume bị lock trong 1 availability zone, có nghĩa là:

 • 1 EBS được tạo ở us-east-1a thì không thể attach vào EC2 instance ở us-east-1b
 • Để cross availability zone chúng ta cần snapshot volume đó

Khi tạo EC2 instance có thể kiểm soát việc xóa EBS khi instance bị xóa (terminate)

 • Mặc định, root EBS volume chọn xóa
 • Những EBS volume khác sẽ không bị xóa

EBS Snapshots trong AWS

Như đã đề cập ở phần EBS volume, chúng ta không thể cross availability zone 1 EBS volume. Nhưng AWS cung cấp dịch vụ EBS snapshots giúp chúng ta có thể giải quyết bài toán đó.

 • EBS snapshots tạo 1 bản backup (snapshot) của EBS volume của bạn
 • Có thể copy snapshots across availability zone hay region
 • Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, Instance nên được stop trước khi tạo Snapshot
EBS snapshot

Các loại EBS

Trên thực tế chúng ta khá quen thuộc với 2 công nghệ ổ cứng là SSD, HDD. AWS cũng cung cấp những loại EBS sau đây dựa trên 2 công nghệ ổ cứng trên:

 • Solid State Drive (SSD)
  • General Purpose SSD (gp2/gp3)
  • Provisioned IPOS SSD (io1/io2)
 • Hard Disk Drive (HDD)
  • Throughput Optimized HDD (st1)
  • Cold HDD (sc1)
EBS volume type

EBS multi-attach

Ở phần đầu giới thiệu về EBS chúng ta tiếp cận rằng: "1 EBS chỉ có thể attach vào 1 EC2 instance"

Như với kiến thức để thi SAA chúng ta có thể multi-attach, có nghĩa là 1 EBS có thể attach vào nhiều instance trong 1 AZ. Tuy nhiên nó sẽ có những giới hạn của nó:

 • EBS và các EC2 instance phải chung availability zone
 • EBS volume type: Provisioned IPOS SSD (io1/io2)
EBS multil-attacg

AWS AMI là gì

AMI trong AWS viết tắt của Amazon Machine Image

Với AMI chúng ta có thể customize lại EC2 instance theo mình mong muốn:

 • Thêm software, configuration...
 • Giúp thời gian launch EC2 instance nhanh hơn

AMI được tạo ở 1 region xác định, và có thể copy nó sang region khác

Như vậy chúng ta có thêm 1 cách để launch EC2 instance:

 • Public AMI: được cung cấp bởi AWS
 • Own AMI: là AMI được tự mình tạo ra theo ý muốn
 • Market AMI: là AMI do một bên khác tạo ra và nếu bạn dùng nó thì có thể sẽ tính phí
AMI process

AWS EFS là gì (Elastic File System)

 • Quản lý NFS(Network file system) có thể mount vào nhiều EC2 instance
 • Các EC2 instance ở các AZ khác nhau cũng có thể dùng chung EFS
EFS
 • EFS có giá cao hơn EBS, nhưng chỉ cần trả tiền cho dung lượng mà bạn sử dụng
 • Use case: Sử dụng trong các ứng dụng Content manage, sharing data
 • Hand-on:
  • Tạo 2 EC2 ở 2 availability zone khác nhau
  • Tạo 1 EFS
  • Mount EFS đó vào 2 EC2 (cần tạo)
  • 2 EC instance này có thể sharing data với nhau
 • Chỉ tương thích với EC2 có AMI base là Linux, không thể mount EFS vào EC2 có OS là window
 • EFS có thể tự động scale
 • Có thể cài đặt nếu trong 1 khoảng thời gian (vd: 30day) ko truy cập đến file đó => tự động move file đó đến EFS-IA (EFS infrequently Access)

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely