Khóa học aws

Giới thiệu Cognito

0 phút đọc

Cognito là gì

Amazon Cognito là dịch vụ của Amazon Web Services cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng web và di động của bạn. Người dùng có thể đăng nhập trực tiếp bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc thông qua bên thứ ba như Facebook, Amazon, Google hoặc Apple.

 • Cognito User Pools
 • Cognito Identity Pools (Federated Identity)
 • Cognito Sync

Cognito User Pools là gì

 • Khi tạo Cognito User Pools (CUP), AWS sẽ cung cấp một UI tích hợp, có thể tùy chỉnh, để đăng nhập người dùng.
 • Tạo một serverless Database chưa thông tin user cho application
 • Login: Username(email)/password
 • Có thể xác thực 2 lớp qua Email/Phone/MFA
 • Có thể đăng nhập thông qua bên thứ 3 (Facebook, Google, Apple...)
 • Sau khi đăng nhập sẽ gửi lại một JSON Web Token (JWT)
 • Có thể tích hợp với API Gateway cho authentication
Cognito User Pools (CUP)

Cognito Identity Pools là gì

 • Cognito Identity Pools (Federated Identity) - FIP: cho phép Client có thể truy cập trực tiếp vào AWS Resource
 • Ví dụ: Truy cập vào S3 thông qua đăng nhập Facebook
Cognito Identity Pools

Cognito Sync là gì

 • Deprecated - có thể sử dụng AWS AppSync để thay thế (Tuy nhiên, trong bài thì vẫn có thể hỏi đến)
 • Cognito Sync là dịch vụ cho phép đồng bộ dữ liệu người dùng liên quan đến ứng dụng trên nhiều thiết bị (iOS, Android...)
 • Lưu trữ configuration, state của ứng dụng
 • Yêu cầu Federated Identity Pool (not User Pool)
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

senior

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely