Giới thiệu về Route 53

0 phút đọc

Route 53 là gì

Route 53 là gì
Amazon Route 53 là dịch vụ Domain Name System có khả năng duy trì và mở rộng cao. Route53 cung cấp cho nhà phát triển phương thức hiệu quả trong việc định tuyến cho End User với các ứng dụng Internet bằng cách dịch tên miền, chẳng hạn sample.com sang một địa chỉ IP như 10.22.3.11. Chúng ta có thể sử dụng sử dụng Route 53 trong 3 function chính: Domain registration, DNS routing, Health check.

Route 53 - Record là gì

Sau khi tạo được domain, chúng ta cần tạo các record để định tuyến traffic. Mỗi record bao gồm:

 • Tên của domain/sub-domain
 • Record types (A, AAAA..)
 • Giá trị (ex: 10.2.11.3)
 • Routing Policy
 • TTL

Các loại record trong Route 53

 • A: Mapping hostname tới 1 địa chỉ IPv4
 • AAAA: Mapping hostname tới 1 địa chỉ IPv6
 • CNAME: Mapping hostname tới hostname khác
 • NS: Name Servers cho Hosted Zone

Hosted Zones trong Route 53

Hosted Zones là một khái niệm trong Amazon Route 53 là nơi quản lý những record, những record đó chứa thông tin định tuyến cho domain/sub-domain. Có 2 loại hosted zones:

 • Public hosted zones: chứa các record mà bạn muốn định tuyến traffic trên internet
 • Private hosted zones: chứa các record mà bạn muốn định tuyến traffic trong Amazon VPC. Sau khi tạo một Hosted zone sẽ thì AWS cung cấp cho bạn 4 nameserver phụ trách phân giải domain được rải đều các nơi trên thế giới.

Tại thời điểm mình viết bài viết này mỗi hosted zone bạn cần trả 0.5$/tháng.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely