Khóa học aws

Giới thiệu Neptune

0 phút đọc

Neptune trong AWS

  • Neptune là dịch vụ Graph database trong AWS
  • Được sử dụng trong bài toán dữ liệu có mối quan hệ phức tạp như Social Networking
  • High available cross 3 AZ, có thể có 15 read replicas
  • Trả phí theo số lượng node bạn sử dụng
AWS Neptune là gì
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

senior

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely