Khóa học aws

Giới thiệu S3 Select, Athena

0 phút đọc

S3 Select và Athena là hai dịch vụ giúp người dùng có thể truy vấn dữ liệu được lưu trữ trên Amazon S3. Cả Amazon S3 Select và Amazon Athena đều cho phép thực hiện các truy vấn kiểu SQL. Tuy nhiên, hai dịch vụ này có những điểm khác nhau, hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn về hai dịch vụ này để có chọn lựa phù hợp cho dự án của mình.

S3 Select trong AWS

Amazon S3 Select là tính năng cho phép bạn thực hiện các SQL operations đơn giản dựa trên dữ liệu thô của bạn được lưu trữ trong S3. Dữ liệu của bạn phải ở định dạng có cấu trúc, ví dụ: JSON, CSV, Parquet... Nó cũng sẽ hoạt động ngay cả khi dưới dạng file nén (.zip, .rar...), vì vậy bạn không cần phải giải nén chúng trước khi đọc.

  • S3 Select chỉ hỗ trợ SELECT, FROM, LIMT trong SQL
  • Chí phí sử dụng tính theo lượng request (SELECT query) và data scanned
  • S3 Select phù hợp với việc phân tích dữ liệu đơn giản không quá phức tạp

Amazon Athena là gì

Amazon Athena là gì

Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn dữ liệu lớn cho phép bạn dễ dàng phân tích khối lượng lớn dữ liệu mà không cần phải cung cấp server hoặc database. Giống như S3 Select, Athena cũng không có máy chủ và dựa trên SQL. Nhưng sự khác biệt chính giữa hai loại này là quy mô mà Athena cho phép bạn thực hiện các truy vấn của mình.

  • Có thể sử dụng các câu truy vấn phức tạp
  • Hỗ trợ phân tích dữ liệu dưới định dạng: CSV, JSON, ORC, Avro...
  • Chi phí: $5/mỗi TB data scanned
  • Usa-case: Phân tích, thống kê, báo cáo dữ liệu...
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

junior

Làm cách nào để bạn select phần tử theo ID trong jQuery?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào