Khóa học aws

Giới thiệu Storage Gateway

0 phút đọc

Hybrid Cloud for Storage là gì

"Hybrid Cloud" là concept được dùng đến khi một phần ứng dụng hay dữ liệu của bạn nằm trên Cloud và một phần nằm ở on-premise. Vì đặc thù từng loại dự án yêu cầu bảo mật, khách hàng không muốn tất cả dữ liệu của họ được đưa lên Cloud. AWS Storage Gateway là dịch vụ hybrid cloud storage cung cấp cho bạn khả năng kết nối on-premise với storage trên Cloud (thường là S3).

Hybrid Cloud for Storage

Có 3 loại Storage Gateway bao gồm:

 • File Gateway
 • Volume Gateway
 • Tape Gateway

AWS File Gateway là gì

 • Cấu hình cho phép truy cập S3 bucket sử dụng NFS/SMB protocol
 • Hỗ trợ S3 standard, S3 IA, S3 One Zone IA
 • Dữ liệu sử dụng được cached lại ở file gateway => Giảm độ trễ
 • Có thể mounted nhiều server khác nhau
 • Sử dụng Active Directory (AD) cho user authentication
File Gateway

AWS Volume Gateway là gì

 • Block storage sử dụng iSCSI
 • Bạn sẽ lưu lại dữ liệu của mình bằng EBS snapshot, từ đó có thể restore volume của on-premise
 • Có 2 loại:
  • Cached volume: Độ trễ thấp truy cập đến những dữ liệu thường xuyên truy cập
  • Stored volume: Toàn bộ dữ liệu trên on-premise, scheduled backup lên S3
Volume Gateway

AWS Tape Gateway là gì (Tape: băng đĩa)

 • Tape Gateway chủ yếu được sử dụng để sao lưu dữ liệu
 • Tape Gateway cho phép thay thế việc sử dụng các tape vật lý trên on-premise bằng các Virtual Tape trên AWS
Tape Gateway

Storage Gateway Hardware Appliance

 • Nếu sử dụng Storage Gateway, ứng dụng của bạn được kết nối với qua máy ảo (cần on-premise virtualization)
 • Tuy nhiên bạn có thể lựa chọn sử dụng Storage Gateway Hardware Appliance, đây là thiết bị có thể đặt mua qua amazon.com
 • Hoạt động với cả 3 loại Gateway: File Gateway, Volume Gateway và Tape Gateway
 • Thiết bị có Memory, Network, CPU và SSD
 • Sử dụng tốt cho việc backup NFS hằng ngày trong những data center nhỏ
Storage Gateway Hardware Appliance
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

junior

Bạn sẽ sử dụng Azure Storage Queues so với Azure Service Bus trong trường hợp nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely