AWS Transfer Family là gì

AWS Transfer Family là gì

AWS Transfer Family là dịch vụ quản lý truyền file đến và ra ngoài Amazon S3 hoặc EFS sử dụng giao thức FTP. AWS Transfer Family sẽ lưu trữ host endpoint hỗ trợ những giao thức truyền file.

  • Phương thức hỗ trợ:
    • AWS transfer for FTP (File Transfer Protocol)
    • AWS transfer for FTPS (File Transfer Protocol over SSL)
    • AWS transfer for SFTP (Secure File Transfer Protocol)
  • Trả tiền theo lượng endpoint lưu trữ theo giờ và data transfer (GB)
  • Có thể tích hợp với những dịch vụ như (Microsoft Active Directory, Cognito...) để xác thực người dùng

AWS Transfer Family là gì

Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu Storage Gateway
Bài tiếp theo
Giới thiệu Amazon SQS - Standard Queues right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức