Khóa học aws

Giới thiệu về Bastion hosts

0 phút đọc

Bastion hosts trong AWS

Đây là bài toán khá phổ biến khi làm việc với VPC và EC2 instance.

Bastion host la gi

Như hình vẽ trên, chúng ta không thể SSH vào EC2 vì nó đang nằm trong Private subnet (B). Bài toán đặt ra là cần truy cập vào được máy EC2 nằm trong 1 private subnet. Giải pháp của chúng ta sẽ là sử dụng 1 EC2 instance ở Public subnet (A) hay còn gọi là Bastion hosts. Người dùng sẽ ssh vào Bastion hosts thông qua port 22, từ Bastion hosts đó sẽ ssh đến máy đang nằm trong private subnet.

  • Chú ý nên chỉ giới hạn truy cập vào bastion host qua port 22 giới hạn một số IP của bạn, để đảm bảo tính bảo mật.
  • Bastion hosts phải nằm trong public subnet
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

senior

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely