Khóa học aws

Giới thiệu VPC FLow logs

0 phút đọc

VPC FLow logs là gì

  • VPC FLow logs là tính năng giúp chúng ta có thể nắm bắt được thông tin IP traffic đến và đi Network Interfaces trong VPC.
    • VPC flow logs
    • Subnet flow logs
    • Elastic Network Interface (ENI) flow logs
  • VPC flow logs giúp cho việc monitor các vấn đề về kết nối
  • Dữ liệu của flow logs có thể ghi trên S3 hoặc CloudWatch Logs
  • Có thể Query dữ liệu của VPC Flow logs sử dụng Athena hoặc CloudWatch Logs Insights

VPC Flow Logs Syntax

VPC Flow Logs
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely