Trang chủKhóa học

Giới thiệu VPC FLow logs

0 phút đọc

VPC FLow logs là gì

  • VPC FLow logs là tính năng giúp chúng ta có thể nắm bắt được thông tin IP traffic đến và đi Network Interfaces trong VPC.
    • VPC flow logs
    • Subnet flow logs
    • Elastic Network Interface (ENI) flow logs
  • VPC flow logs giúp cho việc monitor các vấn đề về kết nối
  • Dữ liệu của flow logs có thể ghi trên S3 hoặc CloudWatch Logs
  • Có thể Query dữ liệu của VPC Flow logs sử dụng Athena hoặc CloudWatch Logs Insights

VPC Flow Logs Syntax

VPC Flow Logs

2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely