Khóa học aws

Giới thiệu Transit Gateway

0 phút đọc

Transit Gateway giống như một trung tâm chuyển tiếp các gói tin dùng trong kết nối VPCs với On-premises network thông qua một central hub.

Nếu không sử dụng Transit Gateway

Giới thiệu về Transit Gateway

Trên thực tế chúng ta có thể sử dụng rất nhiều VPC. Hình bên trái mô tả kết nối giữa On-premises network và các VPC, chúng ta cần tạo Site-to-Site đến nhiều VPC hay VPC peering... Tuy nhiên, Transit Gateway giúp bạn đơn giản hóa chuyện này rất nhiều. Các kết nối sẽ chỉ đi qua một central hub.

Transit Gateway trong AWS

Giới thiệu về Transit Gateway
  • Sử dụng cho kết nối giữa hàng nghìn VPC và on-premises connection
  • Có thể cross-region
  • Có thể cross-account khi sử dụng Resource Access Manager (RAM)
  • Route table: có thể giới hạn những VPC nào có thể giao tiếp với nhau
  • Có thể kết hợp với Direct Connection, VPN connection
  • Có hỗ trợ IP Multicast

Transit Gateway: Site-to-Site VPN ECMP

ECMP = Equal-cost Multi-path routing

  • Đây là chiến lược để cho phép chuyển tiếp gói tin qua nhiều đường nhất.
  • Có thể attach nhiều Site-to-Site VPN connection tới Transit Gateway
  • Use case: Tạo ra nhiều Site-to-Site VPN connection để tăng bandwidth của kết nối đến AWS Transit Gateway Site-to-Site VPN ECMP

Phân biệt VGW, DGW, TGW

Tham khảo: https://www.megaport.com/blog/aws-vgw-vs-dgw-vs-tgw/

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

senior

Explain what is the API Gateway pattern

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely