Khóa học blockchain

Accounts trong Smart Contract

0 phút đọc

Trong hệ thống blockchain, đặc biệt là trên nền tảng Ethereum, khái niệm về "accounts" (tài khoản) đóng một vai trò trung tâm trong việc quản lý và thực thi các giao dịch và hợp đồng thông minh (smart contracts). Có hai loại tài khoản chính trong Ethereum: Externally Owned Accounts (EOAs) và Contract Accounts. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về cách thức hoạt động của các loại tài khoản này trong mối liên hệ với smart contracts, cùng với các ví dụ thực tế để làm rõ hơn về cách chúng tương tác trong môi trường blockchain.

Khái niệm về Accounts trong Blockchain

1. Externally Owned Accounts (EOAs)

Externally Owned Accounts là loại tài khoản được kiểm soát bởi người dùng thông qua các khóa riêng tư. Người dùng sử dụng khóa riêng tư này để ký các giao dịch, cho phép họ gửi Ether và các token khác, cũng như tương tác với các smart contracts trên blockchain. Mỗi EOA có một địa chỉ duy nhất, được tạo ra từ khóa công khai tương ứng với khóa riêng tư của người dùng

2. Contract Accounts

Contract Accounts là các tài khoản được kiểm soát bởi mã của smart contract chứ không phải bởi người dùng. Khi một smart contract được triển khai, nó sẽ có một địa chỉ duy nhất trên blockchain. Contract Accounts có thể chứa mã của smart contract và có khả năng thực hiện các hành động khi nhận được giao dịch hoặc khi được kích hoạt bởi các điều kiện đã được lập trình sẵn

Quá trình Tương tác giữa EOAs và Contract Accounts

Gửi và Nhận Ether

EOAs có thể gửi Ether đến bất kỳ địa chỉ nào trên blockchain, bao gồm cả địa chỉ của Contract Accounts. Khi một EOA gửi Ether đến một Contract Account, mã trong smart contract có thể được kích hoạt, cho phép thực hiện các hành động như phân phối token, tính toán hoặc lưu trữ thông tin

Tương tác với Smart Contracts

EOAs tương tác với smart contracts bằng cách gửi giao dịch đến địa chỉ của Contract Account. Giao dịch này có thể bao gồm dữ liệu đầu vào cần thiết để kích hoạt các chức năng cụ thể trong smart contract. Ví dụ, một người dùng có thể gửi giao dịch để gọi một hàm trong smart contract nhằm mua token hoặc bỏ phiếu trong một hệ thống bầu cử dựa trên blockchain

Ví dụ Thực tế

Ví dụ 1: Hệ thống Bầu cử

Giả sử có một hệ thống bầu cử được xây dựng trên Ethereum. Mỗi cử tri có một EOA và họ sử dụng tài khoản này để gửi giao dịch đến Contract Account của hệ thống bầu cử. Giao dịch này sẽ kích hoạt hàm bỏ phiếu trong smart contract, và phiếu bầu sẽ được ghi lại một cách minh bạch và không thể thay đổi

Ví dụ 2: Thanh toán Tự động

Một công ty có thể sử dụng smart contracts để tự động hóa quá trình thanh toán cho nhà cung cấp. Khi một nhà cung cấp giao hàng đúng hạn, một EOA của công ty sẽ tự động gửi Ether đến Contract Account của nhà cung cấp. Smart contract sau đó xác nhận điều kiện giao hàng và thực hiện thanh toán mà không cần sự can thiệp thủ công

Kết luận

Accounts trong blockchain, đặc biệt là trong môi trường Ethereum, đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và thực thi các giao dịch và smart contracts. Sự phân biệt giữa EOAs và Contract Accounts cho phép một sự linh hoạt và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và tương tác tự động trên blockchain. Với sự phát triển của công nghệ blockchain, vai trò và tính năng của các loại tài khoản này sẽ ngày càng trở nên quan trọng, mở ra nhiều khả năng mới cho các ứng dụng blockchain trong tương lai.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào