Khóa học blockchain

Blocks trong Blockchain là gì?

0 phút đọc

Trong hệ thống blockchain, khối (block) là một trong những thành phần cơ bản nhất, đóng vai trò như một "trang" trong sổ cái kế toán truyền thống. Mỗi khối chứa một danh sách các giao dịch đã được xác minh và mã hóa. Các khối này được liên kết với nhau theo một trật tự không thể thay đổi, tạo thành một chuỗi liên tục - đó là lý do tại sao gọi là "chuỗi khối" hay blockchain. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về cấu trúc và chức năng của các khối trong blockchain, cùng với các ví dụ thực tế để làm rõ hơn về cách thức hoạt động của chúng.

Cấu trúc của một Block

Một khối trong blockchain thường bao gồm các thành phần chính sau:

  • Header của khối: Chứa thông tin về khối trước đó trong chuỗi, thời gian tạo khối, và một giá trị nonce, được sử dụng trong quá trình mining.
  • Danh sách giao dịch: Mỗi khối chứa một danh sách các giao dịch đã được thực hiện và xác minh kể từ khối trước.
  • Hàm băm: Mỗi khối có một giá trị băm duy nhất, được tạo ra từ các thành phần của khối đó, bao gồm băm của khối trước đó, đảm bảo tính toàn vẹn và liên kết của chuỗi

Quá trình Tạo và Xác Minh Khối

Quá trình tạo và xác minh một khối trong blockchain diễn ra như sau:

  1. Giao dịch: Các giao dịch được người dùng tạo ra và phát sóng đến mạng lưới.
  2. Thu thập giao dịch: Các miner hoặc validator thu thập các giao dịch này và đặt chúng vào một khối mới.
  3. Xác minh giao dịch: Các giao dịch trong khối được xác minh thông qua các thuật toán đồng thuận như Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS).
  4. Thêm vào chuỗi: Một khi khối được xác minh, nó sẽ được thêm vào chuỗi khối hiện tại và không thể thay đổi

Ví dụ Thực tế về Khối trong Blockchain

Khối Genesis

Khối đầu tiên trong bất kỳ chuỗi khối nào được gọi là khối genesis. Đây là khối cơ sở, không có khối trước đó. Ví dụ, khối genesis của Bitcoin được tạo bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2009. Khối này chứa một giao dịch duy nhất, phát hành 50 bitcoin đầu tiên

Khối Thông thường

Các khối tiếp theo trong chuỗi chứa các giao dịch giữa các địa chỉ khác nhau. Ví dụ, một khối trong chuỗi Bitcoin có thể chứa hàng trăm giao dịch, từ chuyển bitcoin giữa các ví đến thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Mỗi giao dịch này được xác minh bởi mạng lưới và không thể bị thay đổi sau khi đã được thêm vào khối

Tác động và Ứng dụng

Khối trong blockchain không chỉ là cơ sở cho việc ghi chép giao dịch mà còn là nền tảng cho tính bảo mật và minh bạch trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, y tế, bất động sản và nhiều hơn nữa. Chúng giúp đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được ghi lại một cách công khai và không thể bị thay đổi một cách tùy tiện, mang lại niềm tin cho các bên tham gia mà không cần phụ thuộc vào bên thứ ba

Kết luận

Khối trong blockchain là một trong những khái niệm cốt lõi giúp định hình công nghệ này như một giải pháp mang tính cách mạng cho việc ghi chép và xử lý thông tin. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain, vai trò của các khối càng trở nên quan trọng, hỗ trợ cho sự tăng trưởng và đổi mới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Blockchain là gì?

entry

What is blockchain?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely