Khóa học blockchain

Delegate Call, Callcode và Libraries trong Smart Contract

0 phút đọc

Trong lập trình Smart Contract trên Ethereum, việc tương tác giữa các hợp đồng thông minh là một phần không thể thiếu để xây dựng các ứng dụng phức tạp và linh hoạt. Trong số các cơ chế tương tác, delegatecallcallcode là hai hàm đặc biệt cho phép một hợp đồng gọi một hàm từ hợp đồng khác, trong khi Libraries là một cách để tái sử dụng mã nguồn một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động và ứng dụng của delegatecall, callcode và Libraries trong Smart Contract, cùng với các ví dụ thực tế.

Delegatecall và Callcode

Delegatecall

delegatecall là một hàm đặc biệt trong Solidity cho phép một hợp đồng gọi một hàm từ hợp đồng khác, nhưng với bối cảnh lưu trữ (storage) của hợp đồng gọi. Điều này có nghĩa là hợp đồng được gọi có thể thay đổi trạng thái của hợp đồng gọi. delegatecall thường được sử dụng trong các mẫu thiết kế như Proxy Contracts để nâng cấp mã của Smart Contract mà không cần phải triển khai lại.

Callcode

callcode tương tự như delegatecall nhưng đã bị loại bỏ trong các phiên bản mới của Solidity do sự phức tạp và rủi ro bảo mật. callcode cũng cho phép một hợp đồng gọi một hàm từ hợp đồng khác với bối cảnh lưu trữ của hợp đồng gọi, nhưng hiện nay delegatecall được ưu tiên sử dụng.

Libraries trong Smart Contract

Libraries trong Solidity là các hợp đồng thông minh chứa các hàm có thể được tái sử dụng trong các hợp đồng khác thông qua cơ chế delegatecall. Libraries giúp giảm thiểu chi phí gas bằng cách tái sử dụng mã nguồn và tăng cường tính mô-đun của mã.

Ví dụ về Libraries

pragma solidity ^0.8.0;

library SafeMath {
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");
    return c;
  }
}

contract TestSafeMath {
  using SafeMath for uint256;

  uint256 public total;

  function increment(uint256 _value) public {
    total = total.add(_value);
  }
}

Trong ví dụ này, SafeMath là một library cung cấp hàm add để thực hiện phép cộng an toàn. Hợp đồng TestSafeMath sử dụng SafeMath để tăng giá trị của biến total, đảm bảo rằng không có lỗi tràn số.

Ứng dụng và Thực hành tốt

Ứng dụng của Delegatecall

delegatecall thường được sử dụng trong các mẫu thiết kế như Proxy Contracts để cho phép nâng cấp mã của Smart Contract. Proxy Contract chứa địa chỉ của hợp đồng logic (Logic Contract) và chuyển tiếp các cuộc gọi đến nó thông qua delegatecall, cho phép cập nhật mã mà không thay đổi địa chỉ của hợp đồng.

Thực hành tốt

 • Khi sử dụng delegatecall, cần phải cực kỳ cẩn thận vì nó cho phép hợp đồng được gọi thay đổi trạng thái của hợp đồng gọi, có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật.
 • Khi sử dụng Libraries, hãy đảm bảo rằng mã nguồn là an toàn và đã được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các lỗi có thể ảnh hưởng đến hợp đồng sử dụng nó.

Kết luận

delegatecall, callcode và Libraries là những công cụ mạnh mẽ trong lập trình Smart Contract trên Ethereum, cho phép tạo ra các ứng dụng phức tạp, linh hoạt và có khả năng nâng cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động và các rủi ro tiềm ẩn để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

How to call base class constructor from child class in TypeScript?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào