Khóa học blockchain

Token Locking trong ICO

0 phút đọc

Trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, "Token Locking" là một khái niệm quan trọng đặc biệt trong quá trình thực hiện Initial Coin Offering (ICO). Token locking, hay còn gọi là "token vesting," là quá trình hạn chế khả năng chuyển nhượng token trong một khoảng thời gian nhất định sau khi phát hành. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về token locking trong ICO, lý do tại sao nó lại quan trọng, và cách thức triển khai nó trong các dự án blockchain.

Tại Sao Cần Token Locking?

Token locking trong ICO được thực hiện với mục đích chính là để bảo vệ lợi ích của cả nhà đầu tư và dự án:

 1. Ngăn Chặn Bán Tháo: Token locking giúp ngăn chặn việc bán tháo token ngay sau khi ICO kết thúc, điều này có thể gây ra sự sụt giảm giá trị token đột ngột.
 2. Khuyến Khích Cam Kết Dài Hạn: Bằng cách khóa token, các nhà phát triển dự án được khuyến khích cam kết lâu dài với dự án, vì họ không thể bán token ngay lập tức.
 3. Tăng Tính Minh Bạch và Tin Cậy: Token locking tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch hơn, nơi nhà đầu tư có thể cảm thấy an tâm rằng các nhà sáng lập và nhóm phát triển không thể rút lợi nhuận ngay lập tức.

Các Cấu Trúc Token Locking Phổ Biến

Token locking có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và cấu trúc của từng ICO. Dưới đây là một số cấu trúc phổ biến:

 1. Locking Dựa Trên Thời Gian (Time-Based Locking):

  • Ví dụ: Token của nhà sáng lập được khóa trong 24 tháng sau ICO.
 2. Locking Dựa Trên Mốc Thành Tựu (Milestone-Based Locking):

  • Ví dụ: 25% token được mở khóa khi dự án đạt 10,000 người dùng.
 3. Locking Kết Hợp (Hybrid Locking):

  • Ví dụ: Một phần token được khóa theo thời gian, và phần còn lại được khóa cho đến khi đạt được các mốc phát triển cụ thể.

Triển Khai Token Locking

Token locking thường được triển khai thông qua smart contracts sử dụng các nền tảng như Ethereum. Dưới đây là một ví dụ về cách một smart contract có thể được sử dụng để triển khai token locking:

pragma solidity ^0.8.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/utils/TokenTimelock.sol";

contract MyToken is ERC20 {
  TokenTimelock public timelock;

  constructor(uint256 initialSupply, address beneficiary, uint256 releaseTime) ERC20("MyToken", "MTK") {
    _mint(address(this), initialSupply);
    timelock = new TokenTimelock(this, beneficiary, releaseTime);
    _transfer(address(this), address(timelock), initialSupply);
  }
}

Trong ví dụ này, một lượng token được phát hành và ngay lập tức được chuyển vào một hợp đồng TokenTimelock. Token này sẽ chỉ có thể được truy cập bởi beneficiary sau releaseTime.

Thách Thức và Lưu Ý

Mặc dù token locking mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những thách thức và điểm cần lưu ý:

 • Lựa Chọn Thời Gian Khóa Hợp Lý: Thời gian khóa token cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo cân bằng giữa việc bảo vệ giá trị token và cung cấp tính thanh khoản cho nhà đầu tư.
 • Rủi Ro Pháp Lý: Các quy định về ICO và token có thể thay đổi, do đó cần theo dõi chặt chẽ các yêu cầu pháp lý và tuân thủ chúng.
 • Kỹ Thuật Triển Khai: Việc triển khai token locking thông qua smart contracts đòi hỏi kỹ năng lập trình chuyên sâu và kiểm thử kỹ lưỡng để tránh lỗi và lỗ hổng bảo mật.

Kết Luận

Token locking là một công cụ quan trọng trong quản lý và phát triển các dự án ICO, giúp tăng cường sự tin tưởng và cam kết lâu dài từ phía các nhà phát triển dự án cũng như nhà đầu tư. Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật của token locking một cách hiệu quả, các dự án có thể tối đa hóa cơ hội thành công trong một thị trường cạnh tranh và đầy biến động.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely