Khóa học cpp

Cấu trúc if else if trong c++

0 phút đọc

Cấu trúc if khác (if...else if ..., cấu trúc if lồng nhau)

Chúng ta sẽ cùng sử dụng kiến thức của bài if else và toán tử logic để cùng tìm hiểu bài này.
Hi vọng các bạn nắm chắc kiến thức bài trước. Để không khỏi bỡ ngỡ tại bài này.

Ví dụ: Nhập vào một số nguyên. Kiểm tra xem số đó có là số dương hay không ? Nếu có thì in ra màn hình thông báo là số dương. Nếu không thì in ra màn hình là số âm.

Các bạn tham khảo đoạn code sau :

#include<iostream>
 using namespace std;
 int main()
 {
 int n;
 cout << " Nhap vao so nguyen "<< endl;
 cin >> n;
 if( n > 0)
  {
  cout << n << " la so duong " << endl;
  }
 else
  {
  cout << n << " la so am" << endl;
  }
 return 0;
}

Input 1

n=10;

Output 1
10 la so duong

Input 2

n=-10;

Output 2
-10 la so am

Input 3

`n=0;`

Output 3
0 la so am

Có điều gì đó không ổn ở Output số 3 rồi

Vì vậy, bài toán chưa thực sự hoạt động tốt.
Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if esle if lồng nhau để giải quyết vấn đề này.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout << " Nhap vao so nguyen "<< endl;
cin >> n;
 if( n > 0)
 {
  cout << n << " la so duong " << endl;
 }
 else
 {
  if( n < 0)
  {
   cout << n << " la so am" << endl;
   }
  else
  {
   cout << n << " la so 0" << endl;
  }
 }
return 0;
}

Input 1

n=10;

Output 1
10 la so duong

Input 2

n=-10;

Output 2
-10 la so am

Input 3

n=0;

Output 3
0 la so 0

Chúng ta có thể diễn giải đoạn code trên như sau :

Nếu n > 0 thì in ra màn hình n là số dương

Ngược lại n không lớn hơn 0, thì chỉ có 2 trường hợp là nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

Tiếp tục kiểm tra nếu n<0 thì in ra màn hình n là số âm.

Nếu n không nhỏ hơn không thì lúc này chắc chắn n bằng 0in ra màn hình n là số 0

Các bạn có thể áp dụng if else if một cách linh hoạt tùy vào từng trường hợp.

Lưu ý

Trong khối lệnh sau if hoặc else chúng ta có thể gọi thêm các cấu trúc if else khác. Nhưng phải để ý tới điều kiện của biểu thức để tránh có lỗi không mong muốn.

Áp dụng :
Các bạn đã có thể làm một trò kinh điển đơn giản sử dụng với việc sử dụng if else if.

Búa Giấy Kéo

Xây dụng một ứng dụng console. Cho phép nhập vào lựa chọn

1 ứng với Búa

2 ứng với Giấy

3 ứng với Kéo

Kiểm tra việc nhập và in ra màn hình xem người dùng vừa lựa chọn Búa , Giấy hay Kéo.

Nâng cấp. Cho 2 người dùng lần lượt chọn. Sau đó kiểm tra xem sự lựa chọn của người dùng nào thắng. Và in ra màn hình người thắng cuộc
Búa thắng Kéo.
Kéo thắng Giấy.
Giấy Thắng Búa.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào