Trang chủKhóa học

Toán tử quan hệ logic trong c++

0 phút đọc

Nội dung bài viết

  1. Toán Tử Quan Hệ - Logic

Toán Tử Quan Hệ - Logic

Trước khi tiếp tục với Cấu Trúc Rẽ Nhánh chúng ta sẽ cùng làm quen với một khái niệm toán tử mới đó là Toán tử quan hệ - Toán tử logic.

Toán Tử Quan Hệ (So Sánh)

Kiểu dữ liệu Boolean chỉ nhận 2 giá trị true(1) và false(0)

Toán tử quan hệ cũng gần giống như vậy. Nó cũng trả về hai giá trị là truefalse tương ứng là 10

Cùng tìm hiểu về các toán tử quan hệ qua các ví dụ như sau :

Anh A Tuổi = 15 , Chị B Tuổi = 20;

1

Các bạn có thể hình dung đơn giản về Toán tử quan hệ là vậy. Sẽ được nói kỹ hơn ở phần cấu trúc rẽ nhánh.

Toán Tử Logic

Toán tử quan hệ(so sánh) chỉ giúp chúng ta so sánh được một điều kiện trong một lần so sánh. Còn toán tử logic thì sao?

Trong ngôn ngữ C++, cung cấp cho chúng ta ba toán tử logic như sau

  • Logical NOT
  • Logical AND
  • Logical OR

Cùng thử tìm hiểu về toán tử logic qua ví dụ như sau.

Ta có x có giá trị 1(true), y có giá trị 0(false).

Ta xét bảng sau :

2 2 2

Như vậy, Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm cơ bản của toán tử quan hệ và toán tử logic. Các ví dụng, ứng dụng của 2 toán tử này sẽ được thực hành rất nhiều trong bài tới.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely