Khóa học docker

Docker Containers là gì?

0 phút đọc

Docker containers là một công nghệ containerization giúp đóng gói và chạy các ứng dụng trong một môi trường cách ly. Docker containers đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển và triển khai phần mềm hiện đại, nhờ vào khả năng cung cấp một môi trường nhất quán và di động cho các ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Docker containers, cách chúng hoạt động, và cách sử dụng chúng trong các dự án thực tế.

Khái niệm về Docker Containers

Docker container là một đơn vị phần mềm độc lập và có thể thực thi, chứa tất cả các thành phần cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã nguồn, thư viện, phụ thuộc, và các công cụ hệ thống. Container giúp đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến máy chủ sản xuất.

Các thành phần của Docker Container

 1. Image: Docker container được tạo ra từ Docker image. Docker image là một mẫu chỉ đọc chứa tất cả các thành phần cần thiết để chạy một ứng dụng. Image có thể được xây dựng từ một Dockerfile hoặc kéo từ Docker Hub.
 2. Container Runtime: Docker container chạy trên một container runtime, chẳng hạn như Docker Engine. Container runtime cung cấp các công cụ và dịch vụ cần thiết để tạo, chạy và quản lý các container.
 3. Filesystem: Mỗi container có một hệ thống file riêng biệt, được tạo ra từ Docker image. Hệ thống file này bao gồm tất cả các thư viện, phụ thuộc và công cụ cần thiết để chạy ứng dụng.
 4. Networking: Docker container có thể giao tiếp với các container khác và với mạng bên ngoài thông qua các mạng Docker. Docker cung cấp nhiều tùy chọn mạng, bao gồm bridge, host, và overlay.
 5. Isolation: Docker container cung cấp một môi trường cách ly cho ứng dụng, giúp ngăn chặn xung đột giữa các ứng dụng và đảm bảo rằng mỗi ứng dụng có thể chạy một cách độc lập.

Cách Docker Containers Hoạt Động

Docker containers hoạt động bằng cách sử dụng các tính năng của kernel Linux như namespaces và cgroups để cung cấp sự cách ly và quản lý tài nguyên. Dưới đây là các bước cơ bản để tạo và chạy một Docker container:

 1. Tạo Docker Image: Docker image được tạo ra từ một Dockerfile, chứa các lệnh để xây dựng image. Mỗi lệnh trong Dockerfile tạo ra một lớp mới trong Docker image.
 2. Tạo Docker Container: Docker container được tạo ra từ Docker image bằng lệnh docker run. Lệnh này tạo ra một container mới và khởi động nó.
 3. Chạy Docker Container: Docker container chạy trong một môi trường cách ly, với hệ thống file, mạng và không gian tiến trình riêng. Container có thể giao tiếp với các container khác và với mạng bên ngoài thông qua các mạng Docker.
 4. Quản lý Docker Container: Docker cung cấp nhiều lệnh để quản lý Docker container, bao gồm lệnh để khởi động, dừng, xóa và kiểm tra trạng thái của container.

Ví dụ: Tạo và Chạy Ứng Dụng Web Đơn Giản Với Docker Containers

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker containers.

 1. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 2. Tạo file package.json

  Tạo một file có tên là package.json với nội dung sau:

  {
   "name": "docker-example",
   "version": "1.0.0",
   "description": "A simple web application",
   "main": "app.js",
   "scripts": {
    "start": "node app.js"
   },
   "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
   }
  }
 3. Tạo file app.js

  Tạo một file có tên là app.js với nội dung sau:

  const express = require("express");
  const app = express();
  const port = 8080;
  
  app.get("/", (req, res) => {
   res.send("Hello, Docker!");
  });
  
  app.listen(port, () => {
   console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
  });
 4. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t docker-example .
 5. Chạy Docker Container

  Sử dụng lệnh docker run để tạo và chạy một container từ Docker image vừa xây dựng:

  docker run -p 8080:8080 docker-example
 6. Truy Cập Ứng Dụng

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080. Bạn sẽ thấy thông báo "Hello, Docker!".

Quản lý Docker Containers

Docker cung cấp nhiều lệnh để quản lý Docker containers, bao gồm việc liệt kê, dừng, xóa và kiểm tra thông tin của các container.

Liệt kê Docker Containers

Sử dụng lệnh docker ps để liệt kê tất cả các Docker containers đang chạy:

docker ps

Sử dụng lệnh docker ps -a để liệt kê tất cả các Docker containers, bao gồm cả các container đã dừng:

docker ps -a

Dừng Docker Containers

Sử dụng lệnh docker stop để dừng một Docker container đang chạy:

docker stop <container_id>

Xóa Docker Containers

Sử dụng lệnh docker rm để xóa một Docker container đã dừng:

docker rm <container_id>

Kiểm tra thông tin Docker Containers

Sử dụng lệnh docker inspect để kiểm tra thông tin chi tiết của một Docker container:

docker inspect <container_id>

Lợi Ích của Docker Containers

Docker containers mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển và triển khai ứng dụng:

 1. Tính nhất quán: Docker containers đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến máy chủ sản xuất.
 2. Tính di động: Docker containers có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy tính cá nhân, máy chủ vật lý, máy ảo, và các dịch vụ đám mây.
 3. Hiệu quả tài nguyên: Docker containers nhẹ hơn so với máy ảo vì chúng chia sẻ kernel của hệ điều hành chủ và chỉ bao gồm các thành phần cần thiết để chạy ứng dụng.
 4. Tính linh hoạt: Docker containers cho phép dễ dàng mở rộng và thu nhỏ ứng dụng bằng cách thêm hoặc xóa các container.
 5. Tích hợp CI/CD: Docker containers tích hợp tốt với các công cụ CI/CD, giúp tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng.

Các Trường Hợp Sử Dụng Docker Containers

Docker containers có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ phát triển phần mềm đến triển khai ứng dụng trong môi trường sản xuất.

Phát Triển Phần Mềm

Docker containers giúp các nhà phát triển tạo ra một môi trường phát triển nhất quán và dễ dàng chia sẻ với các thành viên trong nhóm. Điều này giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa các môi trường phát triển.

Triển Khai Ứng Dụng

Docker containers giúp đơn giản hóa quá trình triển khai ứng dụng bằng cách đóng gói tất cả các thành phần cần thiết vào một đơn vị duy nhất. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau.

Hỗ Trợ Microservices

Docker containers là một công cụ lý tưởng để triển khai kiến trúc microservices, nơi mỗi dịch vụ được đóng gói và chạy trong một container riêng biệt. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Kiểm Thử Tự Động

Docker containers giúp tạo ra các môi trường kiểm thử nhất quán và dễ dàng tái tạo, giúp tăng hiệu quả của quá trình kiểm thử tự động.

Kết Luận

Docker containers là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng. Bằng cách sử dụng Docker containers, các nhà phát triển có thể đảm bảo rằng ứng dụng của họ sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến máy chủ sản xuất. Docker containers cũng mang lại nhiều lợi ích về tính di động, hiệu quả tài nguyên, và tính linh hoạt, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Việc tạo và quản lý Docker containers khá đơn giản và có thể thực hiện thông qua một vài bước cơ bản. Sau khi tạo Docker containers, bạn có thể sử dụng chúng để tạo và quản lý các ứng dụng, giúp nâng cao hiệu quả và tính nhất quán trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker image là gì?

entry

Docker Hub là gì?

entry

Tại sao lại cần Docker?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào