Khóa học docker

Public Repositories trong Docker

0 phút đọc

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai và chạy các ứng dụng bằng cách sử dụng các container. Một trong những tính năng quan trọng của Docker là khả năng lưu trữ và chia sẻ các Docker images thông qua các public repositories. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về public repositories trong Docker, cách sử dụng chúng, và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa.

Tổng Quan Về Public Repositories

Public repositories là các kho lưu trữ Docker images mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sử dụng. Các public repositories cho phép các nhà phát triển chia sẻ các Docker images của họ với cộng đồng, giúp tăng cường sự hợp tác và tái sử dụng mã nguồn. Docker Hub là một trong những dịch vụ phổ biến nhất cung cấp các public repositories.

Lợi Ích Của Public Repositories

 1. Chia Sẻ và Hợp Tác: Public repositories cho phép các nhà phát triển chia sẻ Docker images của họ với cộng đồng, giúp tăng cường sự hợp tác và tái sử dụng mã nguồn.
 2. Truy Cập Dễ Dàng: Bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sử dụng các Docker images từ public repositories, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai ứng dụng.
 3. Tăng Tốc Phát Triển: Sử dụng các Docker images có sẵn từ public repositories giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển ứng dụng.

Docker Hub

Docker Hub là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ Docker images phổ biến nhất. Docker Hub cung cấp một nền tảng để lưu trữ các Docker images công khai hoặc riêng tư, giúp các nhóm phát triển và doanh nghiệp dễ dàng quản lý và phân phối các ứng dụng container hóa.

Các Tính Năng Chính Của Docker Hub

 1. Lưu Trữ Công Khai và Riêng Tư: Docker Hub cho phép lưu trữ các Docker images công khai miễn phí hoặc lưu trữ riêng tư cho các nhóm và doanh nghiệp.
 2. Khám Phá và Chia Sẻ: Docker Hub cung cấp một thị trường hợp tác cho các nhà phát triển cộng đồng, các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISVs) để phân phối mã nguồn của họ công khai.
 3. Nội Dung Đáng Tin Cậy: Docker Hub cung cấp các Docker Official Images, Trusted Partner Content, và Trusted Open Source Content, giúp đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của các Docker images.
 4. Cộng Đồng Toàn Cầu: Docker Hub là nơi các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới có thể xuất bản, chia sẻ và đóng góp vào cộng đồng rộng lớn.

Cách Sử Dụng Public Repositories Trên Docker Hub

Tạo Tài Khoản Docker Hub

Để sử dụng Docker Hub, bạn cần tạo một tài khoản Docker ID. Tài khoản này cho phép bạn truy cập vào Docker Hub và các dịch vụ khác của Docker.

 1. Truy cập trang web Docker Hub và đăng ký tài khoản miễn phí.

  https://hub.docker.com/
 2. Điền thông tin cần thiết và xác nhận email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Tạo Repository Trên Docker Hub

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể tạo repository đầu tiên của mình trên Docker Hub.

 1. Đăng nhập vào Docker Hub bằng tài khoản Docker ID của bạn.
 2. Trên trang Repositories, chọn Create Repository.
 3. Đặt tên cho repository của bạn, ví dụ: <your-username>/my-first-repo.
 4. Chọn loại repository (Public hoặc Private) và nhấn Create.

Đẩy Docker Image Lên Docker Hub

Để đẩy một Docker image lên Docker Hub, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng Nhập Docker Hub Từ Dòng Lệnh

  Mở terminal và đăng nhập vào Docker Hub bằng lệnh:

  docker login

  Nhập tên người dùng và mật khẩu Docker ID của bạn.

 2. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 3. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t <your-username>/my-first-repo .
 4. Đẩy Docker Image Lên Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker push để đẩy Docker image lên Docker Hub:

  docker push <your-username>/my-first-repo

Kéo và Chạy Docker Image Từ Docker Hub

Để kéo và chạy một Docker image từ Docker Hub, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Kéo Docker Image

  Sử dụng lệnh docker pull để kéo Docker image từ Docker Hub:

  docker pull <your-username>/my-first-repo
 2. Chạy Docker Image

  Sử dụng lệnh docker run để chạy Docker image:

  docker run -p 8080:8080 <your-username>/my-first-repo

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080 để xem ứng dụng của bạn.

Ví Dụ: Tạo và Chạy Ứng Dụng Web Đơn Giản Với Docker Hub

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker Hub.

 1. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 2. Tạo file package.json

  Tạo một file có tên là package.json với nội dung sau:

  {
   "name": "docker-example",
   "version": "1.0.0",
   "description": "A simple web application",
   "main": "app.js",
   "scripts": {
    "start": "node app.js"
   },
   "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
   }
  }
 3. Tạo file app.js

  Tạo một file có tên là app.js với nội dung sau:

  const express = require("express");
  const app = express();
  const port = 8080;
  
  app.get("/", (req, res) => {
   res.send("Hello, Docker Hub!");
  });
  
  app.listen(port, () => {
   console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
  });
 4. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t <your-username>/docker-example .
 5. Đẩy Docker Image Lên Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker push để đẩy Docker image lên Docker Hub:

  docker push <your-username>/docker-example
 6. Kéo và Chạy Docker Image Từ Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker pull để kéo Docker image từ Docker Hub:

  docker pull <your-username>/docker-example

  Sử dụng lệnh docker run để chạy Docker image:

  docker run -p 8080:8080 <your-username>/docker-example

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080 để xem ứng dụng của bạn.

Các Thực Hành Tốt Nhất Khi Sử Dụng Public Repositories

Để đảm bảo rằng các Docker images của bạn an toàn và hiệu quả, hãy tuân theo các thực hành tốt nhất sau:

Sử Dụng Các Image Chính Thức

Sử dụng các Docker image chính thức từ Docker Hub để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất.

FROM python:3.9-slim

Giảm Số Lớp (Layers)

Mỗi chỉ thị RUN, COPY, ADD tạo ra một lớp mới trong Docker image. Hãy kết hợp các lệnh lại để giảm số lớp.

RUN apt-get update && apt-get install -y \
  curl \
  vim \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

Sử Dụng .dockerignore

Sử dụng file .dockerignore để loại bỏ các file không cần thiết khỏi build context, giúp giảm kích thước Docker image.

node_modules
.git
Dockerfile
.dockerignore

Không Lưu Trữ Secrets Trong Dockerfile

Không lưu trữ các thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc khóa API trong Dockerfile. Sử dụng Docker secrets hoặc biến môi trường để quản lý các thông tin này.

Chạy Container Với Quyền Hạn Thấp

Tránh chạy container với quyền root. Sử dụng chỉ thị USER để thiết lập người dùng không có quyền root.

RUN useradd -m myuser
USER myuser

Kết Luận

Public repositories trong Docker là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình lưu trữ, quản lý và chia sẻ các Docker images. Với Docker Hub, các nhà phát triển có thể dễ dàng tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ các Docker images, đảm bảo rằng ứng dụng của họ sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau. Docker Hub cũng cung cấp nhiều tính năng hữu ích như quản lý quyền truy cập, tích hợp CI/CD, và bảo mật, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Việc sử dụng public repositories không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo tính nhất quán và bảo mật cho các ứng dụng container hóa. Bằng cách tận dụng các tính năng của Docker Hub, các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả và chất lượng của quy trình phát triển phần mềm.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Giải thích về container trong Docker?

entry

Docker image là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào