Trang chủKhóa học Java

Từ khóa của Java

0 phút đọc

Mỗi ngôn ngữ lập trình có một tập các từ khoá, người lập trình phải sử dụng từ khoá theo đúng nghĩa mà người thiết kế ngôn ngữ đã đề ra, ta không thể định nghĩa lại nghĩa của các từ khoá, như sử dụng nó để đặt tên biến, hàm...

Dưới đây là danh sách từ khóa trong Java:

Từ khóa của Java

Từ khóaMô tả
abstractSử dụng để khai báo lớp, phương thức trừu tượng
booleanKiểu dữ liệu logic
breakĐược sử dụng để kết thúc vòng lặp hoặc cấu trúc switch
bytekiểu dữ liệu số nguyên
caseđược sử dụng trong lện switch
castChưa được sử dụng (để dành cho tương lai)
catchđược sử dụng trong xử lý ngoại lệ
charkiểu dữ liệu ký tự
classDùng để khai báo lớp
constChưa được dùng
continueđược dùng trong vòng lặp để bắt đầu một vòng lặp mới
defaultđược sử dụng trong lệnh switch
do đượcdùng trong vòng lặp điều kiện sau
doublekiểu dữ liệu số thực
elsekhả năng lựa chọn thứ hai trong câu lệnh if
extendschỉ rằng một lớp được kế thừa từ một lớp khác
falseGía trị logic
finalDùng để khai báo hằng số, phương thức không thể ghi đè, hoặc lớp
khôngthể kế thừa
finallyphần cuối của khối xử lý ngoại lệ
floatkiểu số thực
forCâu lệnh lặp
gotoChưa được dùng
ifCâu lệnh lựa chọn
implementschỉ rằng một lớp triển khai từ một giao diện
importKhai báo sử dụng thư viện
instanceofkiểm tra một đối tượng có phải là một thể hiện của lớp hay không
interfacesử dụng để khai báo giao diện
longkiểu số nguyên
nativeKhai báo phương thức được viết bằng ngông ngữ biên dịch C++
newtạo một đối tượng mới
nullmột đối tượng không tồn tại
packageDùng để khai báo một gói
privateđặc tả truy xuất
protectedđặc tả truy xuất
publicđặc tả truy xuất
returnQuay từ phương thức về chỗ gọi nó
shortkiểu số nguyên
staticDùng để khai báo biến, thuộc tính tĩnh
superTruy xuất đến lớp cha
switchlệnh lựa chọn
synchronizedmột phương thức độc quyền truy xuất trên một đối tượng
thisÁm chỉ chính lớp đó
throwNém ra ngoại lệ
throwsKhai báo phương thức ném ra ngoại lệ
trueGiá trị logic
trysử dụng để bắt ngoại lệ
voidDùng để khai báo một phương thức không trả về giá trị
whileDùng trong cấu trúc lặp
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Bình luận

Youtube TechMely