So sánh map và object trong Javascript

0 phút đọc

Có thể bạn đã quen với việc sử dụng Object trong JavaScript. Trong khi đó, Map là một kiểu dữ liệu mới xuất hiện trong ES6. Map có những đặc điểm giống và khác so với Object. Cụ thể là như thế nào? Sau đây, mình sẽ so sánh Map với Object trong JavaScript.

Nhắc lại khái niệm Map và Object

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.