Khóa học python

Join và Cách Đặt Tên Thread trong Python

0 phút đọc

Phương thức join trong lớp Thread được sử dụng để chặn thread gọi cho đến khi thread mà join được gọi trên nó kết thúc. Điều này rất hữu ích khi bạn cần đảm bảo rằng một thread đã hoàn thành trước khi tiếp tục thực thi các lệnh khác.

Cú Pháp của join

thread.join(timeout=None)
 • timeout: Thời gian chờ tối đa (tính bằng giây) cho thread kết thúc. Nếu không được cung cấp hoặc là None, phương thức join sẽ chặn cho đến khi thread kết thúc.

Ví Dụ về join

Dưới đây là một ví dụ minh họa cách sử dụng join với thời gian chờ:

import threading
import time

def long_task():
  print("Starting long task")
  time.sleep(5)
  print("Long task finished")

# Tạo và bắt đầu thread
thread = threading.Thread(target=long_task)
thread.start()

# Chờ tối đa 2 giây cho thread kết thúc
thread.join(timeout=2)

if thread.is_alive():
  print("Thread is still running after 2 seconds")
else:
  print("Thread has finished within 2 seconds")

Trong ví dụ này, thread sẽ thực thi hàm long_task, hàm này sẽ ngủ trong 5 giây. Chúng ta sử dụng join với thời gian chờ 2 giây. Nếu thread vẫn đang chạy sau 2 giây, chúng ta sẽ in ra thông báo rằng thread vẫn đang chạy.

Đặt Tên cho Các Thread

Việc đặt tên cho các thread có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi các thread trong ứng dụng của mình. Tên của một thread chỉ có mục đích nhận dạng và không ảnh hưởng đến hoạt động của thread.

Cách Đặt Tên cho Thread

Bạn có thể đặt tên cho một thread khi tạo nó bằng cách sử dụng tham số name trong hàm khởi tạo của lớp Thread:

import threading

def task():
  print(f"Thread {threading.current_thread().name} is running")

# Tạo các thread với tên cụ thể
thread1 = threading.Thread(target=task, name="Thread-1")
thread2 = threading.Thread(target=task, name="Thread-2")

# Bắt đầu các thread
thread1.start()
thread2.start()

# Chờ các thread hoàn thành
thread1.join()
thread2.join()

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo hai thread với tên "Thread-1" và "Thread-2". Khi các thread này chạy, chúng sẽ in ra tên của chúng.

Đặt Tên Sau Khi Tạo Thread

Bạn cũng có thể đặt tên cho một thread sau khi đã tạo nó bằng cách sử dụng thuộc tính name của đối tượng thread:

import threading

def task():
  print(f"Thread {threading.current_thread().name} is running")

# Tạo các thread mà không đặt tên
thread1 = threading.Thread(target=task)
thread2 = threading.Thread(target=task)

# Đặt tên cho các thread
thread1.name = "Thread-1"
thread2.name = "Thread-2"

# Bắt đầu các thread
thread1.start()
thread2.start()

# Chờ các thread hoàn thành
thread1.join()
thread2.join()

Các Quy Ước Đặt Tên Thread

Việc đặt tên cho các thread nên tuân theo một số quy ước để đảm bảo tính nhất quán và dễ hiểu. Dưới đây là một số quy ước phổ biến:

 1. Tên Ngắn Gọn và Mô Tả: Tên thread nên ngắn gọn nhưng mô tả được chức năng của thread. Ví dụ: DataLoader, WorkerThread, LoggerThread.
 2. Sử Dụng Tiền Tố: Nếu bạn có nhiều thread cùng loại, hãy sử dụng tiền tố để phân biệt chúng. Ví dụ: Worker-1, Worker-2, Worker-3.
 3. Tránh Tên Trùng Lặp: Đảm bảo rằng mỗi thread có một tên duy nhất để tránh nhầm lẫn trong quá trình gỡ lỗi.

Ví Dụ về Quy Ước Đặt Tên

Dưới đây là một ví dụ về cách đặt tên cho các thread theo quy ước:

import threading
import time

def worker():
  print(f"{threading.current_thread().name} is starting")
  time.sleep(2)
  print(f"{threading.current_thread().name} is finishing")

# Tạo và đặt tên cho các thread
threads = []
for i in range(5):
  thread = threading.Thread(target=worker, name=f"Worker-{i+1}")
  threads.append(thread)
  thread.start()

# Chờ tất cả các thread hoàn thành
for thread in threads:
  thread.join()

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo 5 thread với tên "Worker-1" đến "Worker-5". Mỗi thread sẽ in ra tên của nó khi bắt đầu và kết thúc.

Các Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng join và Đặt Tên Thread

Lỗi Khi Gọi join Trên Thread Chính

Gọi join trên thread chính sẽ gây ra lỗi RuntimeError vì điều này sẽ dẫn đến deadlock. Ví dụ:

import threading

def task():
  print("Task is running")

# Gọi join trên thread chính
threading.current_thread().join()

Lỗi Khi Gọi join Trước Khi Bắt Đầu Thread

Gọi join trên một thread trước khi nó được bắt đầu cũng sẽ gây ra lỗi RuntimeError. Ví dụ:

import threading

def task():
  print("Task is running")

# Tạo thread nhưng không bắt đầu
thread = threading.Thread(target=task)

# Gọi join trước khi bắt đầu thread
thread.join()

Lỗi Khi Đặt Tên Trùng Lặp

Đặt tên trùng lặp cho các thread có thể gây nhầm lẫn trong quá trình gỡ lỗi và theo dõi. Hãy đảm bảo rằng mỗi thread có một tên duy nhất.

Kết Luận

Việc sử dụng join và đặt tên cho các thread là những kỹ thuật quan trọng trong lập trình đa luồng với Python. Phương thức join giúp đảm bảo rằng các thread đã hoàn thành trước khi tiếp tục thực thi các lệnh khác, trong khi việc đặt tên cho các thread giúp dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi. Bằng cách tuân theo các quy ước và thực hành tốt, bạn có thể tạo ra các ứng dụng đa luồng hiệu quả và dễ bảo trì.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về cách sử dụng join và cách đặt tên cho các thread trong Python. Hãy thử áp dụng những kiến thức này vào các dự án của bạn để cải thiện hiệu suất và khả năng quản lý của ứng dụng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

entry

Tên một số yếu tố cơ bản trong thiết kế

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely