Khóa học python

Singleton Class trong Python

0 phút đọc

Singleton là một mẫu thiết kế (design pattern) thuộc nhóm các mẫu thiết kế khởi tạo (creational design patterns). Mục đích của mẫu thiết kế Singleton là đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó. Điều này rất hữu ích trong các tình huống cần quản lý tài nguyên dùng chung như kết nối cơ sở dữ liệu, cấu hình hệ thống, hoặc các dịch vụ log.

Tại sao sử dụng Singleton?

 • Quản lý tài nguyên hiệu quả: Singleton giúp quản lý các tài nguyên như kết nối cơ sở dữ liệu, file, hoặc các dịch vụ mạng một cách hiệu quả bằng cách đảm bảo rằng chỉ có một thể hiện duy nhất của tài nguyên đó được tạo ra.
 • Truy cập toàn cục: Singleton cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện duy nhất của lớp, giúp dễ dàng chia sẻ dữ liệu và chức năng giữa các phần khác nhau của ứng dụng.
 • Đảm bảo tính nhất quán: Singleton đảm bảo rằng các thay đổi đối với thể hiện duy nhất của lớp sẽ được phản ánh ở mọi nơi trong ứng dụng, giúp duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

Cách triển khai Singleton trong Python

Có nhiều cách để triển khai Singleton trong Python. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Sử dụng phương thức __new__

Phương thức __new__ được sử dụng để kiểm soát quá trình tạo đối tượng. Bằng cách ghi đè phương thức này, chúng ta có thể đảm bảo rằng chỉ có một thể hiện duy nhất của lớp được tạo ra.

Ví dụ:

class Singleton:
  _instance = None

  def __new__(cls, *args, **kwargs):
    if not cls._instance:
      cls._instance = super(Singleton, cls).__new__(cls, *args, **kwargs)
    return cls._instance

# Sử dụng
singleton1 = Singleton()
singleton2 = Singleton()

print(singleton1 is singleton2) # Kết quả: True

Sử dụng phương thức __init__

Phương thức __init__ được sử dụng để khởi tạo đối tượng. Tuy nhiên, phương thức này không kiểm soát quá trình tạo đối tượng, vì vậy chúng ta cần kết hợp với phương thức __new__ để đảm bảo tính duy nhất của thể hiện.

Ví dụ:

class Singleton:
  _instance = None

  def __new__(cls, *args, **kwargs):
    if not cls._instance:
      cls._instance = super(Singleton, cls).__new__(cls, *args, **kwargs)
    return cls._instance

  def __init__(self):
    self.value = 42

# Sử dụng
singleton1 = Singleton()
singleton2 = Singleton()

print(singleton1 is singleton2) # Kết quả: True
print(singleton1.value) # Kết quả: 42

Sử dụng phương thức getInstance

Một cách khác để triển khai Singleton là sử dụng một phương thức tĩnh (staticmethod) để kiểm soát việc tạo đối tượng.

Ví dụ:

class Singleton:
  _instance = None

  @staticmethod
  def getInstance():
    if Singleton._instance is None:
      Singleton()
    return Singleton._instance

  def __init__(self):
    if Singleton._instance is not None:
      raise Exception("This class is a singleton!")
    else:
      Singleton._instance = self

# Sử dụng
singleton1 = Singleton.getInstance()
singleton2 = Singleton.getInstance()

print(singleton1 is singleton2) # Kết quả: True

Sử dụng Decorator

Decorator là một cách khác để triển khai Singleton trong Python. Bằng cách sử dụng decorator, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng mẫu thiết kế Singleton cho bất kỳ lớp nào.

Ví dụ:

def singleton(cls):
  instances = {}

  def getInstance(*args, **kwargs):
    if cls not in instances:
      instances[cls] = cls(*args, **kwargs)
    return instances[cls]

  return getInstance

@singleton
class Singleton:
  def __init__(self):
    self.value = 42

# Sử dụng
singleton1 = Singleton()
singleton2 = Singleton()

print(singleton1 is singleton2) # Kết quả: True
print(singleton1.value) # Kết quả: 42

Ưu điểm và nhược điểm của Singleton

Ưu điểm

 • Quản lý tài nguyên hiệu quả: Singleton giúp quản lý các tài nguyên dùng chung một cách hiệu quả, tránh việc tạo ra nhiều thể hiện không cần thiết.
 • Truy cập toàn cục: Singleton cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện duy nhất của lớp, giúp dễ dàng chia sẻ dữ liệu và chức năng.
 • Đảm bảo tính nhất quán: Singleton đảm bảo rằng các thay đổi đối với thể hiện duy nhất của lớp sẽ được phản ánh ở mọi nơi trong ứng dụng.

Nhược điểm

 • Trạng thái toàn cục: Singleton giới thiệu trạng thái toàn cục, có thể làm cho việc theo dõi và lý giải hành vi của hệ thống trở nên khó khăn hơn.
 • Kết nối chặt chẽ: Sử dụng Singleton có thể dẫn đến kết nối chặt chẽ giữa các lớp, làm cho việc thay đổi hoặc thay thế Singleton trở nên khó khăn.
 • Khó khăn trong kiểm thử: Singleton có thể làm cho việc kiểm thử đơn vị trở nên khó khăn hơn, vì thể hiện Singleton có thể ảnh hưởng đến các thành phần khác của ứng dụng.
 • Quản lý vòng đời: Quản lý vòng đời của Singleton có thể phức tạp, đặc biệt là khi cần giải phóng tài nguyên hoặc đặt lại trạng thái.

Các tình huống sử dụng Singleton

Singleton nên được sử dụng trong các tình huống sau:

 • Quản lý cấu hình: Singleton có thể được sử dụng để quản lý cấu hình hệ thống, cung cấp một điểm truy cập duy nhất đến các thiết lập cấu hình.
 • Kết nối cơ sở dữ liệu: Singleton có thể được sử dụng để quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng chỉ có một kết nối duy nhất được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.
 • Dịch vụ log: Singleton có thể được sử dụng để quản lý dịch vụ log, cung cấp một điểm truy cập duy nhất đến dịch vụ log.

Kết luận

Singleton là một mẫu thiết kế quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, giúp đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó. Mặc dù có nhiều ưu điểm, Singleton cũng có những nhược điểm cần được xem xét cẩn thận. Bằng cách hiểu rõ và áp dụng đúng cách, bạn có thể sử dụng Singleton để quản lý tài nguyên hiệu quả và duy trì tính nhất quán trong ứng dụng của mình. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách triển khai và sử dụng Singleton trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

How to call base class constructor from child class in TypeScript?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào