Khóa học python

Viết chương trình Python đầu tiên

0 phút đọc

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết chương trình Python đầu tiên, từ cài đặt môi trường lập trình đến viết và chạy mã nguồn Python.

Chương trình "Hello, World!"

Chương trình "Hello, World!" là chương trình đơn giản nhất và thường được sử dụng để giới thiệu một ngôn ngữ lập trình mới. Chương trình này chỉ đơn giản là in ra dòng chữ "Hello, World!" trên màn hình.

Bước 1: Tạo tệp Python mới

Mở một trình soạn thảo văn bản (như Notepad trên Windows, TextEdit trên macOS, hoặc gedit trên Linux) và tạo một tệp mới với tên hello.py.

Bước 2: Viết mã nguồn

Thêm mã sau vào tệp hello.py:

print("Hello, World!")

Bước 3: Lưu tệp

Lưu tệp hello.py vào một thư mục dễ truy cập.

Bước 4: Chạy chương trình

Mở Command Prompt (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux) và điều hướng đến thư mục chứa tệp hello.py. Sau đó, nhập lệnh sau để chạy chương trình:

python hello.py

Nếu bạn thấy dòng chữ "Hello, World!" xuất hiện trên màn hình, điều đó có nghĩa là bạn đã viết và chạy thành công chương trình Python đầu tiên của mình.

Giải thích chương trình "Hello, World!"

Chương trình "Hello, World!" rất đơn giản, nhưng nó giúp bạn hiểu được cách hoạt động cơ bản của Python.

  • print(): Đây là một hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để in ra màn hình. Bất kỳ thứ gì được đặt bên trong dấu ngoặc đơn () của hàm print() sẽ được hiển thị trên màn hình.
  • "Hello, World!": Đây là một chuỗi ký tự (string) được đặt bên trong dấu ngoặc kép. Chuỗi này sẽ được in ra màn hình khi chương trình chạy.

Kết luận

Hy vọng rằng bạn đã có thể viết và chạy thành công chương trình Python đầu tiên của mình và sẵn sàng khám phá thêm về ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ này.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

entry

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely