Khóa học react-native

Ứng Dụng "Hello World" Đầu Tiên Trong React Native

0 phút đọc

React Native là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng di động native cho cả iOS và Android bằng cách sử dụng JavaScript và React. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua các bước chi tiết để cài đặt môi trường phát triển và tạo ứng dụng "Hello World" đầu tiên trong React Native.

Giới Thiệu

Trước khi bắt đầu, bạn cần quyết định xem sẽ sử dụng Expo CLI hay React Native CLI. Expo CLI dễ cài đặt và sử dụng hơn, đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu bạn cần tích hợp mã native hoặc sử dụng các thư viện không được hỗ trợ bởi Expo, bạn nên sử dụng React Native CLI.

Cài Đặt Môi Trường

1. Cài Đặt Node.js và npm

Node.js là một môi trường chạy JavaScript trên server, và npm (Node Package Manager) là trình quản lý gói đi kèm với Node.js. Để cài đặt Node.js và npm, bạn làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web chính thức của Node.js và tải xuống phiên bản LTS (Long Term Support).
 2. Chạy file cài đặt và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, mở Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (macOS) và kiểm tra phiên bản Node.js và npm bằng cách chạy các lệnh sau:

node -v
npm -v

2. Cài Đặt Expo CLI

Expo CLI là công cụ dòng lệnh giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý các dự án React Native. Để cài đặt Expo CLI, mở Command Prompt hoặc Terminal và chạy lệnh sau:

npm install -g expo-cli

3. Cài Đặt Android Studio (Nếu Phát Triển Cho Android)

Android Studio là IDE chính thức để phát triển ứng dụng Android. Để cài đặt Android Studio, làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web chính thức của Android Studio và tải xuống file cài đặt.
 2. Chạy file cài đặt và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
 3. Mở Android Studio và cài đặt các SDK cần thiết.

4. Cài Đặt Xcode (Nếu Phát Triển Cho iOS)

Xcode là IDE chính thức để phát triển ứng dụng iOS. Tải xuống và cài đặt Xcode từ Mac App Store.

Tạo Ứng Dụng "Hello World" Đầu Tiên

1. Tạo Dự Án Mới Với Expo CLI

Mở Command Prompt hoặc Terminal và chạy các lệnh sau để tạo một dự án React Native mới:

expo init HelloWorldApp
cd HelloWorldApp
expo start

Lệnh expo init HelloWorldApp sẽ tạo một thư mục mới có tên là HelloWorldApp và cài đặt các thư viện cần thiết. Lệnh expo start sẽ khởi động máy chủ phát triển.

2. Chạy Ứng Dụng Trên Thiết Bị Thực Hoặc Giả Lập

 • Trên Thiết Bị Thực: Cài đặt ứng dụng Expo Go từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android). Mở ứng dụng Expo Go và quét mã QR hiển thị trong terminal để chạy ứng dụng.
 • Trên Giả Lập: Nếu bạn đã cài đặt Android Studio hoặc Xcode, bạn có thể chạy ứng dụng trên giả lập bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong terminal.

3. Chỉnh Sửa Ứng Dụng

Mở file App.js trong thư mục dự án của bạn bằng trình soạn thảo mã yêu thích (ví dụ: Visual Studio Code). Nội dung mặc định của file App.js sẽ trông như sau:

import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import React from "react";
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";

export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text>Hello World!</Text>
   <StatusBar style="auto" />
  </View>
 );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "#fff",
  alignItems: "center",
  justifyContent: "center",
 },
});

Lưu file App.js và ứng dụng sẽ tự động tải lại với thay đổi mới.

Giải Thích Mã Nguồn

 • Import Các Thư Viện Cần Thiết: Đầu tiên, chúng ta import các thư viện cần thiết từ expo-status-barreact-native.
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import React from "react";
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";
 • Định Nghĩa Component App: Đây là component chính của ứng dụng. Nó trả về một View chứa một Text hiển thị dòng chữ "Hello World!" và một StatusBar.
export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text>Hello World!</Text>
   <StatusBar style="auto" />
  </View>
 );
}
 • Định Nghĩa StyleSheet: Chúng ta sử dụng StyleSheet để định nghĩa các kiểu dáng cho các thành phần trong ứng dụng. Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa kiểu dáng cho container để căn giữa nội dung và đặt màu nền là trắng.
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "#fff",
  alignItems: "center",
  justifyContent: "center",
 },
});

Chạy Ứng Dụng Trên Giả Lập iOS và Android

1. Chạy Trên Giả Lập iOS

Nếu bạn đang sử dụng macOS và đã cài đặt Xcode, bạn có thể chạy ứng dụng trên giả lập iOS bằng cách mở terminal và chạy lệnh sau:

npx react-native run-ios

Lệnh này sẽ khởi động giả lập iOS và chạy ứng dụng của bạn trên đó.

2. Chạy Trên Giả Lập Android

Nếu bạn đã cài đặt Android Studio và cấu hình một thiết bị giả lập, bạn có thể chạy ứng dụng trên giả lập Android bằng cách mở terminal và chạy lệnh sau:

npx react-native run-android

Lệnh này sẽ khởi động giả lập Android và chạy ứng dụng của bạn trên đó.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đi qua các bước chi tiết để cài đặt môi trường phát triển và tạo ứng dụng "Hello World" đầu tiên trong React Native. Chúng ta đã học cách cài đặt Node.js, npm, Expo CLI, Android Studio, và Xcode. Chúng ta cũng đã tạo và chạy ứng dụng React Native trên cả thiết bị thực và giả lập. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thể nắm bắt được cách bắt đầu với React Native và tạo ứng dụng di động đầu tiên của mình. Chúc bạn thành công trong hành trình phát triển ứng dụng di động của mình!

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

React Native là gì?

entry

What is React Native?

entry

List some benefits of using React Native for building mobile apps?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely