Khóa học ruby

Cấu Trúc Lặp Trong Ruby

0 phút đọc

Trong lập trình, việc thực hiện một tác vụ lặp đi lặp lại là một nhu cầu phổ biến. Ruby, như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, cung cấp một loạt các cấu trúc lặp để giải quyết vấn đề này. Bài viết này sẽ đi sâu vào các cấu trúc lặp trong Ruby, bao gồm cả cách sử dụng và ví dụ cụ thể.

1. Vòng Lặp While

Vòng lặp while thực hiện một khối lệnh miễn là điều kiện đưa ra là đúng. Đây là cấu trúc lặp cơ bản nhất trong Ruby.

Cú pháp:

while điều_kiện
 # Khối lệnh
end

Ví dụ:

i = 0
while i < 5
 puts "Giá trị của i là #{i}"
 i += 1
end

Trong ví dụ trên, khối lệnh sẽ được thực hiện miễn là giá trị của i nhỏ hơn 5. Kết quả sẽ in ra giá trị của i từ 0 đến 4.

2. Vòng Lặp Until

Vòng lặp until là ngược lại với vòng lặp while: nó thực hiện khối lệnh cho đến khi điều kiện trở nên đúng.

Cú pháp:

until điều_kiện
 # Khối lệnh
end

Ví dụ:

i = 0
until i == 5
 puts "Giá trị của i là #{i}"
 i += 1
end

Ví dụ này tương tự như ví dụ với vòng lặp while, nhưng sử dụng until thay vì while.

3. Vòng Lặp For

Vòng lặp for được sử dụng để lặp qua một dãy số hoặc một tập hợp các phần tử.

Cú pháp:

for biến in tập_hợp
 # Khối lệnh
end

Ví dụ:

for i in 1..5
 puts "Giá trị của i là #{i}"
end

Ví dụ này in ra giá trị của i từ 1 đến 5. Ruby cung cấp cú pháp 1..5 để tạo ra một dãy số từ 1 đến 5.

4. Vòng Lặp Each

Vòng lặp each là một phương thức được sử dụng rộng rãi để lặp qua các phần tử của mảng hoặc hash.

Cú pháp:

tập_hợp.each do |biến|
 # Khối lệnh
end

Ví dụ:

[1, 2, 3, 4, 5].each do |i|
 puts "Giá trị của i là #{i}"
end

Ví dụ này in ra giá trị của i từ 1 đến 5, tương tự như vòng lặp for, nhưng sử dụng phương thức each trên một mảng.

5. Vòng Lặp Times

Phương thức times là một phương thức đặc biệt của đối tượng số, cho phép thực hiện một khối lệnh một số lần nhất định.

Cú pháp:

số_lần.times do
 # Khối lệnh
end

Ví dụ:

5.times do |i|
 puts "Giá trị của i là #{i}"
end

Ví dụ này in ra giá trị của i từ 0 đến 4, thực hiện khối lệnh 5 lần.

6. Vòng Lặp Loop

Phương thức loop tạo ra một vòng lặp vô hạn, có thể thoát ra bằng cách sử dụng lệnh break.

Cú pháp:

loop do
 # Khối lệnh
 break if điều_kiện
end

Ví dụ:

i = 0
loop do
 puts "Giá trị của i là #{i}"
 i += 1
 break if i == 5
end

Ví dụ này tương tự như các ví dụ trước nhưng sử dụng loop để tạo vòng lặp và break để thoát khỏi vòng lặp khi i đạt giá trị 5.

Kết Luận

Các cấu trúc lặp trong Ruby cung cấp một phạm vi rộng lớn các công cụ để xử lý việc lặp đi lặp lại các khối lệnh. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể và loại dữ liệu bạn đang làm việc, bạn có thể chọn vòng lặp phù hợp nhất để sử dụng trong tình huống của mình. Hiểu biết về các cấu trúc lặp này sẽ giúp bạn viết ra những chương trình Ruby hiệu quả và dễ đọc hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào