Khóa học ruby

Cấu trúc rẽ nhánh If Else trong Ruby

0 phút đọc

Trong lập trình, việc đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện cụ thể là một phần không thể thiếu. Ruby cung cấp cấu trúc rẽ nhánh if else để xử lý các tình huống này. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cấu trúc rẽ nhánh if else trong Ruby, cách sử dụng nó, và cung cấp các ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách áp dụng nó trong các tình huống lập trình thực tế.

Khái niệm cơ bản

Cấu trúc if else trong Ruby cho phép bạn thực thi các khối mã khác nhau tùy thuộc vào điều kiện đúng hay sai. Cơ bản, nó kiểm tra một điều kiện: nếu điều kiện đó đúng (true), một khối mã sẽ được thực thi; nếu sai (false), một khối mã khác sẽ được thực thi

Cú pháp cơ bản

Cú pháp cơ bản của một câu lệnh if trong Ruby là như sau:

if điều_kiện
 # Mã để thực thi nếu điều kiện là true
else
 # Mã để thực thi nếu điều kiện là false
end

Ví dụ đơn giản

Giả sử bạn muốn kiểm tra tuổi của một người dùng để xác định liệu họ có đủ tuổi để truy cập một trang web nhất định hay không:

age = 19

if age >= 18
 puts "Bạn đủ tuổi truy cập trang web."
else
 puts "Bạn không đủ tuổi truy cập trang web."
end

Trong ví dụ này, nếu age lớn hơn hoặc bằng 18, câu lệnh in ra "Bạn đủ tuổi truy cập trang web." Nếu không, nó sẽ in ra "Bạn không đủ tuổi truy cập trang web."

Sử dụng elsif

Nếu bạn cần nhiều lựa chọn hơn hai, bạn có thể sử dụng elsif để thêm nhiều điều kiện kiểm tra:

score = 82

if score >= 90
 puts "Hạng A"
elsif score >= 80
 puts "Hạng B"
elsif score >= 70
 puts "Hạng C"
else
 puts "Hạng F"
end

Ở đây, Ruby sẽ kiểm tra từng điều kiện một. Nếu score không đáp ứng điều kiện trong if, nó sẽ tiếp tục kiểm tra các điều kiện trong elsif cho đến khi tìm thấy điều kiện đúng hoặc đến else

Ternary Operator

Trong Ruby, bạn cũng có thể sử dụng toán tử ba ngôi (ternary operator) để viết gọn cấu trúc if-else. Cú pháp của nó như sau:

điều_kiện ? mã_khi_đúng : mã_khi_sai

Ví dụ:

age = 19
message = age >= 18 ? "Bạn đủ tuổi truy cập trang web." : "Bạn không đủ tuổi truy cập trang web."
puts message

Toán tử này rất hữu ích khi bạn cần một câu lệnh điều kiện đơn giản trong một dòng

Lưu ý khi sử dụng

 • Đảm bảo rằng điều kiện bạn kiểm tra luôn trả về true hoặc false.
 • Sử dụng elsif để tránh lồng ghép quá nhiều câu lệnh if-else, điều này có thể làm mã nguồn khó đọc và khó bảo trì.
 • Trong trường hợp các điều kiện rất phức tạp hoặc bạn cần thực hiện nhiều hành động dựa trên nhiều điều kiện, cân nhắc việc sử dụng cấu trúc điều khiển khác như case hoặc thậm chí là phân tách mã thành các phương thức riêng biệt

Kết luận

Cấu trúc rẽ nhánh if else trong Ruby cung cấp một phương tiện mạnh mẽ để điều khiển luồng thực thi của chương trình dựa trên các điều kiện. Bằng cách sử dụng if, elsif, và else, bạn có thể xử lý nhiều tình huống và điều kiện khác nhau một cách hiệu quả. Ternary operator cung cấp một cách viết gọn cho các điều kiện đơn giản, giúp mã nguồn của bạn ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào