Khóa học ruby

Toán Tử Ba Ngôi Trong Ruby

0 phút đọc

Toán tử ba ngôi, hay còn gọi là toán tử điều kiện, là một cách viết gọn của cấu trúc điều kiện if-else trong Ruby. Nó được sử dụng để gán giá trị cho biến dựa trên điều kiện đúng hay sai. Cú pháp của toán tử ba ngôi rất đơn giản và dễ hiểu, giúp làm cho mã nguồn trở nên sạch sẽ và ngắn gọn hơn.

Cú Pháp Cơ Bản

Cú pháp của toán tử ba ngôi trong Ruby là:

điều_kiện ? biểu_thức_nếu_đúng : biểu_thức_nếu_sai

Trong đó:

  • điều_kiện là biểu thức điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.
  • biểu_thức_nếu_đúng là giá trị hoặc biểu thức sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng.
  • biểu_thức_nếu_sai là giá trị hoặc biểu thức sẽ được thực thi nếu điều kiện là sai.

Ví Dụ Đơn Giản

Giả sử bạn muốn kiểm tra một số có phải là số chẵn hay không và in ra kết quả tương ứng:

number = 4
result = number.even? ? "Chẵn" : "Lẻ"
puts result
# Output: Chẵn

Trong ví dụ trên, number.even? là điều kiện kiểm tra số đó có phải là số chẵn không. Nếu đúng, kết quả trả về là "Chẵn", ngược lại là "Lẻ".

Sử Dụng Trong Gán Giá Trị

Toán tử ba ngôi rất hữu ích khi bạn cần gán giá trị cho biến dựa trên điều kiện. Ví dụ, bạn muốn gán giá trị cho biến status dựa trên điểm số:

score = 85
status = score > 60 ? "Đậu" : "Rớt"
puts status
# Output: Đậu

Phức Tạp Hơn Với Nhiều Điều Kiện

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều toán tử ba ngôi liên tiếp nhau để xử lý nhiều điều kiện cùng một lúc:

age = 25
status = age < 18 ? "Vị thành niên" : age < 65 ? "Người trưởng thành" : "Người cao tuổi"
puts status
# Output: Người trưởng thành

Lưu Ý Khi Sử Dụng

Mặc dù toán tử ba ngôi rất tiện lợi và gọn gàng, nhưng nó có thể làm cho mã nguồn trở nên khó đọc nếu sử dụng quá nhiều trong một biểu thức phức tạp. Trong trường hợp các điều kiện phức tạp, bạn nên cân nhắc sử dụng cấu trúc điều kiện if-else truyền thống để mã nguồn dễ hiểu hơn.

Tối Ưu Hóa và Hiệu Suất

Toán tử ba ngôi thường nhanh hơn cấu trúc if-else truyền thống do tính chất ngắn gọn và trực tiếp của nó. Tuy nhiên, sự khác biệt về hiệu suất này không đáng kể và không nên là yếu tố quyết định khi chọn sử dụng toán tử ba ngôi.

Kết Luận

Toán tử ba ngôi trong Ruby là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn viết mã ngắn gọn và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, như mọi công cụ lập trình, nó nên được sử dụng một cách thích hợp. Hãy cân nhắc sự rõ ràng và dễ đọc của mã nguồn khi quyết định sử dụng toán tử ba ngôi, đặc biệt là trong các tình huống phức tạp hoặc khi làm việc trong một nhóm lập trình viên.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Ruby on Rails là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào