Khóa học ruby

Từ Khoá Trong Ruby

0 phút đọc

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, động, phản ánh và linh hoạt. Được thiết kế với mục tiêu làm cho lập trình trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn cho lập trình viên, Ruby kết hợp các tính năng tốt nhất từ các ngôn ngữ lập trình khác như Smalltalk, Perl, Eiffel, Ada và Lisp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ khoá trong Ruby, cách sử dụng chúng và một số ví dụ cụ thể.

Từ Khoá Trong Ruby

Từ khoá trong Ruby là những từ được ngôn ngữ định nghĩa trước và có ý nghĩa đặc biệt. Chúng được sử dụng để thực hiện các chức năng cụ thể trong chương trình và không thể được sử dụng như tên biến hoặc tên phương thức. Một số từ khoá phổ biến trong Ruby bao gồm if, else, while, def, class, và end.

  • Cấu trúc điều kiện trong Ruby sử dụng các từ khoá if, else, và elsif để kiểm tra điều kiện và thực hiện các khối lệnh tương ứng.
  • Ruby cung cấp các từ khoá như while, until, và for để thực hiện các vòng lặp.
  • Từ khoá def được sử dụng để định nghĩa một phương thức, và class để định nghĩa một lớp.
  • Từ khoá doend định nghĩa một khối mã, thường được sử dụng với các phương thức lặp như each.
  • Ruby sử dụng begin, rescue, và ensure để xử lý ngoại lệ.

Từ Khoá Đặc Biệt

Ruby cũng có các từ khoá đặc biệt như self, nil, true, false, super, và yield.

  • self đại diện cho đối tượng hiện tại.
  • nil là một giá trị đặc biệt biểu thị "không có gì".
  • truefalse là các giá trị boolean.
  • super gọi phương thức của lớp cha.
  • yield chuyển quyền điều khiển sang một khối được truyền vào.

Kết Luận

Từ khoá trong Ruby đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc và chức năng của chương trình. Việc hiểu rõ về các từ khoá và cách sử dụng chúng sẽ giúp bạn viết mã Ruby một cách hiệu quả và dễ đọc hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Khóa chính (PRIMARY KEY) trong SQL là gì?

entry

Ruby on Rails là gì?

entry

Is there an equivalent of “continue” in Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào