DBI202 - Introduction to Databases

0 phút đọc

Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Practice Thực hành một số database như northwind, sakila,... Thaycacac
Final Project Project cuối kỳ quản lý ký túc xá (được 9.5 cô ChiNQ) Thaycacac
Practical Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac, AnNTT
Practical Exam Đề tham khảo số 2 KhoiNT
Practical Exam Các đề tham khảo số 3 HieuPX
Resource Tài nguyên học tập cô HuongNT7 AnhNHT
Final Exam Key quizlet, trúng 90%, mấy câu 2nf, 3nf... nên đọc hiểu Thaycacac

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.