JPD131 - Elementary Japanese 2.1

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo số 1 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Speaking Đề nói Anonymous

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.