MLN101 - Principles of Marxism - Leninism

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Slide Slide thuyết trình do bị ảnh hưởng vởi Covid19 nên team mình phải thuyết trình online Sharp Team
Final Exam Key quizlet trúng khoảng 80% Anonymous
Final Exam Key text Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 DatVu

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely