Khóa học se

MLN101 - Principles of Marxism - Leninism

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Slide Slide thuyết trình do bị ảnh hưởng vởi Covid19 nên team mình phải thuyết trình online Sharp Team
Final Exam Key quizlet trúng khoảng 80% Anonymous
Final Exam Key text Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 DatVu
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Does TypeScript support all object oriented principles?

senior

What's the difference between principles YAGNI and KISS?

middle

Design patterndesign principles khác nhau như thế nào?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely