OSG202 - Operating Systems

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Book Sách môn OSG202 Thaycacac
Progress Test Các bài test trên lớp thầy SonNT5 Thaycacac
Lab Lab của Thầy VuNH HaiNQ
LAB02 FALL2020 Tài nguyên do bạn HiePX chia sẻ HieuPX
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 4 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 5 Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final exam Key quizlet Anonymous

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.