PRF192 - Programming Fundamentals

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Practical Exam Example Kỳ Fall 2019 LuanNV
Practical Exam Tổng hợp code example Phi Le
Workshop Workshop bạn NguyenTD chia sẻ NguyenTD
Practical Exam Đề tham khảo số 1 Hậu Nguyễn
Practical Exam Đề tham khảo số 2 Hậu Nguyễn
Final Exam Đề tham khảo số 1, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , SonDD, DatNT, VietPT, HiepTH, ...
Final Exam Đề tham khảo số 2, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , LuanNV, LongLV,...
Final Exam Đề tham khảo số 3, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , QuanP, SonDD, DucNM,...
Final Exam Quizlet, đọc hiểu code là chính để đi thi Thaycacac
Slide Slide môn PRF192 thầy KhuongPD Anonymous
Workshops Thầy CauPD Anonymous

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.