PRN292 - .NET and C

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Project Ứng dụng desktop học quiz như quizlet, souce code mình để ở mô tả (team mình được 9.5) Sharp Team
Final Exam Quizlet trúng 80% Anonymous
Practical Exam Đề thi thử số 1 Thaycacac

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.