SWP490 - Capstone project

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
OKRS V1 Đồ án OKRs V1 Olympus Team
Code Source code OKRs V1 Olympus Team
OKRS V2 Đồ án OKRs V2 - Đồ án team mình phát triển tiếp đồ án của Olympus Team Lidi Team
Code Source code OKRs V2 Lidi Team
Figma Design dự án Capi design
Capstone Project Một số đồ án tham khảo Anonymous

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.