Khóa học se

SWR302 - Software Requirement

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Assgnment 1 & 2 Học thầy TrungNT được 8đ - 9đ Thaycacac
Final Exam Quizlet Anonymous
Final Exam Quizlet new Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 4 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 5 Anonymous
Final Exam Text Anonymous
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

What defines a software architect?

junior

How would you deploy software to 5000 nodes?

senior

Compare "Fail Fast" vs "Robust" approaches of building software

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào