Khóa học se

SWT301 - Software Testing

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab Code bài mã đi tuần của BanTQ, mình được 8đ (cao nhất lớp) Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 4 trúng 100% Anonymous
Progress test Các bài test random trong này Anonymous
Final Exam Text Anonymous
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Usability testing là gì?

entry

Các loại usability testing khác nhau là gì?

junior

Sự khác biệt giữa A/B testingusability testing là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào