Cách hoạt động của Spring MVC

MVC hoạt động thế nào trong Spring

Ở bài này thì mình sẽ chia sẻ cách thức hoạt động của Spring MVC, từ đó các bạn sẽ hiểu được luồng đi của nó.

Spring MVC

  • Đầu tiên. sau khi nhận được yêu cầu HTTP, DispatcherServlet liên lạc với HandlerMapping để xác định controller nào sẽ xử lý yêu cầu này.
  • DispatcherServlet gửi yêu cầu đến controller sau khi biết được controller nào sẽ xử lý yêu cầu. Controller nhận các yêu cầu và gọi phương thức thích hợp bằng cách sử dụng phương thức GET hoặc POST. Tại đây phương thức thích hợp được gọi sẽ thiết lập model dữ liệu và trả về tên view (đối tượng ModelAndView) cho DispatcherServlet.
  • Tiếp theo, DispatcherServlet sẽ nhận được sử trợ giúp từ ViewResolver để xác định view cho các yêu cầu.
  • Cuối cùng, quá trình chọn view hoàn thành, DispatcherServlet chuyển model dữ liệu tới view đó và cuối cùng chuyển tới trình duyệt.

Túm lại, luồng hoạt động của Spring MVC có thể được hiểu như sau:

Đầu tiên mỗi request đến sẽ được đón nhận và xử lý bởi **DispatcherServlet**, về cơ bản **DispatcherServlet** được sử dụng để xử lý các **HTTP request**, vì nó được kế thừa từ **HTTPServlet**. **DispatcherServlet** gửi các request tới các _controller_ và quyết định hồi đáp bằng cách gửi lại _view_.
Bài trước
left Bài trước
left Mô hình MVC là gì?
Bài tiếp theo
Nguyên lý IOC trong Spring right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team