Cài đặt môi trường Spring

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn nên cài những gì để chạy một ứng dụng Spring như: jdk, Tomcat, IntellJ,...

JDK (phiên bản 1.8 trở lên)

JDK viết tắt của Java Development Kit là một bộ phần mềm cung cấp môi trường phát triển ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java. JDK bao gồm cả Java Runtime Environment giúp lập trình viên có thể chạy thử để kiểm tra ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng.

download-jdk

Link tải: https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html

Apache Tomcat (hoặc Glassfish)

Apache Tomcat là một loại web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, nó có khả năng hỗ trợ mạnh cho các ứng dụng Java thay vì các website tĩnh khác. DO vậy, nó có khả năng chạy trên nhiều bản Java chuyên biệt như: Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL và WebSocket.

download-tomcat

Link tải: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi

IDE IntellJ (hoặc Eclipse)

download-intellJ

IntellJ thường sẽ tải bản Community, hoặc nếu bạn có tài khoản email edu thì có thể đăng ký account Jetbrain để được dùng bản Ultimate 1 năm nha!

Link tải: https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Bài trước
left Bài trước
left Dependency Injection (DI)
Bài tiếp theo
Cấu hình ứng dụng với xml right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team