Khóa học spring-boot

Khám phá Kiến trúc và Module của Spring

0 phút đọc

Kiến trúc Spring

Giới Thiệu về Kiến trúc và Module của Spring

Spring Framework, một công cụ mạnh mẽ cho lập trình Java, được tổ chức theo kiểu module để mang đến tính linh hoạt và dễ quản lý cho các dự án phức tạp. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số khía cạnh quan trọng của kiến trúc và các module quan trọng của Spring.

Dependency Injection và Inversion of Control

Dependency Injection (DI) là một design pattern quan trọng trong Spring Framework, giúp loại bỏ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần của ứng dụng. Điều này làm cho việc quản lý, mở rộng mã nguồn và kiểm tra ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Inversion of Control (IoC) Container trong Spring chịu trách nhiệm khởi tạo, cấu hình và kết nối các đối tượng. Spring cung cấp hai loại IoC containers: BeanFactoryApplicationContext, giúp quản lý các đối tượng của bạn một cách thông minh.

Các Module Quan Trọng của Spring Framework

Spring Framework được chia thành khoảng 20 module, được tổ chức hợp lý để phục vụ các mục tiêu cụ thể. Dưới đây là một số module quan trọng:

Core Container

Core Container bao gồm các module: spring-core, spring-beans, spring-context, và spring-expression (Spring Expression Language).

 • spring-corespring-beans cung cấp các phần cơ bản của framework, bao gồm IoCDependency Injection. Spring Bean được coi như linh hồn của ứng dụng Spring.
 • spring-context hỗ trợ đa ngôn ngữ (internationalization) và tích hợp các tính năng Java EE như EJB và JMX.
 • spring-expression cung cấp hỗ trợ cho việc đặt và lấy giá trị, toán tử logic và truy cập các tập hợp dữ liệu.

Data Access/Integration

Data Access/Integration bao gồm các module JDBC, ORM, OXM, JMS và Transaction.

 • spring-jdbc giúp giảm thiểu mã JDBC và hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu.
 • spring-orm tích hợp với các orm API phổ biến như JPA, JDO và Hibernate.
 • spring-oxm hỗ trợ Object/XML mapping với nhiều công cụ như AXB, Castor, XMLBeans và nhiều công cụ khác.
 • spring-jms cung cấp khả năng tạo và sử dụng các message và tích hợp với spring-messaging.
 • spring-transaction hỗ trợ quản lý giao dịch cho các POJO và các lớp đặc biệt.

Web

Spring cung cấp Spring MVC để xây dựng ứng dụng web. Module bao gồm: spring-web, spring-webmvc, spring-websocketspringwebmvc-portlet.

 • spring-web hỗ trợ tích hợp web, chức năng tải tệp và khởi tạo IoC container sử dụng servlet.
 • spring-webmvc triển khai Model-View-Controller (MVC) cho ứng dụng web.
 • spring-websocket hỗ trợ WebSocket-based, giao tiếp hai chiều giữa client và server trong các ứng dụng web.
 • springwebmvc-portlet dành cho môi trường portlet và ánh xạ chức năng của module Web-Servlet.

AOP, Aspects, Instrumentation và Messaging

Những module này hỗ trợ lập trình hướng khía cạnh (Aspect Oriented Programming) và tích hợp với AspectJ.

 • Module AOP cung cấp lập trình hướng khía cạnh, cho phép tách rời mã và các chức năng của ứng dụng.
 • Module Aspects tích hợp với AspectJ, một khuôn khổ AOP mạnh mẽ.
 • Module Instrumentation hỗ trợ đo đạc và triển khai lớp bộ nạp.
 • Module Messaging hỗ trợ STOMP và WebSocket, cung cấp mô hình lập trình chú thích cho định tuyến và xử lý tin nhắn STOMP.

Spring Framework mang đến sự linh hoạt và tính mạnh mẽ cho lập trình Java, giúp bạn xây dựng ứng dụng hiệu quả và dễ bảo trì. Hãy khám phá các module này để tận dụng toàn bộ tiềm năng của Spring và trở thành một lập trình viên Java xuất sắc!

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely