Trang chủKhóa học

Một số dự án nổi bật của Spring

0 phút đọc

Một số dự án nổi bật của Spring Framework

Spring có thể coi là framework của các framework vì nó cung cấp nhiều các framework con khác nhau như Hibernate, Struts, Tapestry, JSF, v.v

Cũng dựa trên các nguyên tắc thiết kế cơ bản của Spring Core. Spring còn phát triển nhiều project on như Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, v.v

Một số dự án nổi bật của Spring Framework

Spring MVC

Spring MVC được thiết kế dành cho phát triển các ứng dụng web

Spring Security

Cung cấp các cơ chế xác thực và phân quyền cho ứng dụng của bạn

Spring Boot

Spring Boot là một framework giúp chúng ta phát triển cũng như chạy ứng dụng một cách nhanh chóng

Spring Data

Cung cấp mô hình lập trình dựa trên Spring quen thuộc và nhất quán để truy cập dữ liệu trong khi vẫn giữ được các đặc điểm đặc biệt của kho dữ liệu cơ bản.

Spring Batch

Dự án giúp chúng ta dễ dàng tạo các lịch trình và tiến trình cho các công việc xử lý theo mẻ

Spring Social

Dự án này sẽ kết nối ứng dụng của bạn với các API bên thứ ba của Facebook, Twitter, Linkedin, ... ví dụ như đăng nhập bằng google+ , facebook

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely