Câu hỏi

Các layer của kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) là gì?

Câu trả lời

Kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) bao gồm các layer sau:

  1. Stub and Skeleton layer: Đây là layer nằm ngay bên dưới chế độ xem của nhà phát triển. Layer này đảm nhận vai trò chặn các cuộc gọi phương thức từ client đến giao diện và chuyển hướng các cuộc gọi...
Bạn cần đăng nhập để xem